annasoltesova
10.10.09,14:58
Linku na spracovanie dreva nam dodali a montujú cudzinci na základe zmluvy. V zmluve je uvedené, že ubytovanie, stravu, cestovné hradíme my. Môžem zaúčtovať do nákladov ubytovanie, stravu a cestovné cidzincom /Čiňanom/. Bude to daňový náklad alebo nie.
Prosím Vás o skoru odpoveď, lebo koniec roka sa blíži. Vopred ďakujem.
Anna
lukig
12.10.09,22:04
Podľa môjho názoru nie je možné považovať náklady na cestovné, stravu a ubytovanie vyplatené akýmkoľvek osobám iným, ako to určuje zákon o cestovných náhradách za daňovo uznané náklady (viď §19 ods. 1 zákona o DzP) bez ohľadu na to, že je to stanovené v zmluve.