didka111
10.10.09,20:51
ahojte poradaci
Chcela by som Vas poprosit o radu

V 1Q sme mali nadmerny odpocet
v 2Q sme mali vlastnu povinnost co sme si neodpocitali od 1Q-lu a DPH sme aj uhradili
chcela by som sa opytat, ako mame teraz postupovat aby nam DPH z 1Q-lu vratili:
mozeme si v 3Q odpocitat DPH z 1Q?, alebo
treba poziadat danovy urad pisomne o vratenie DPH z 1Q?
dakujem za kazdu radu;):rolleyes::o
Johanka
10.10.09,21:02
§ 79
Nadmerný odpočet
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html#hore)(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

(2) Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 začne kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, vráti daňový úrad nadmerný odpočet v lehote desiatich dní od skončenia kontroly. Ak platiteľ neumožní vykonanie kontroly v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, vráti daňový úrad nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia kontroly.
didka111
10.10.09,21:13
ale ten nadmerny odpocet ktory nam vznikol v prvom Q sme si neodpocitali v druhom Q co sme tak aj mali urobit!!!
a teraz neviem kedy si ho mozme odpocitat
ci poziadat danovy urad pisomne o vratenie DPH , alebo
si mozme odpocitat aj v 3Q.....
Iwett
10.10.09,21:15
ale ten nadmerny odpocet ktory nam vznikol v prvom Q sme si neodpocitali v druhom Q co sme tak aj mali urobit!!!
a teraz neviem kedy si ho mozme odpocitat
ci poziadat danovy urad pisomne o vratenie DPH , alebo
si mozme odpocitat aj v 3Q.....
Ak sa neodpočítal v 2.Q., treba poažiadať daňový úrad o vrátenie preplatku