certik
11.10.09,20:48
Dobrý deň, my máme takýto problém. Živnostník, štvrťročný platca DPH kúpil v minulom roku tovar, ktorý mu zostal v zásobách. Z faktúr za tento tovar si samozrejme uplatnil DPH. Teraz mi dal vedieť, že tovar použije na svoj súkromný účel. Takže môj problém je v tom ako dostanem tento tovar zo zásob (stačí výdajka zo skladu?) a ako a kedy odvediem DPH z tohto tovaru keďže som si ho uplatnila. Ďakujem za vaše názory a odpovede. Ešte taká poznámočka. Účtujeme v jednoduchom účtovníctve.
Dáša_
11.10.09,21:11
ten tovar bol určený na ďalší predaj?
danushka
11.10.09,22:03
Interným dokladom ponížiš nepeňažne nákup tovaru bez DPH uzávierkovou operáciou ku koncu roka, ponížiš zásoby v sklade a zvýšiš daňovú povinnosť DPH vo štvrťroku, kedy k osobnej spotrebe došlo.
a_je_to
11.10.09,22:04
Dobrý deň, my máme takýto problém. Živnostník, štvrťročný platca DPH kúpil v minulom roku tovar, ktorý mu zostal v zásobách. Z faktúr za tento tovar si samozrejme uplatnil DPH. Teraz mi dal vedieť, že tovar použije na svoj súkromný účel. Takže môj problém je v tom ako dostanem tento tovar zo zásob (stačí výdajka zo skladu?) a ako a kedy odvediem DPH z tohto tovaru keďže som si ho uplatnila. Ďakujem za vaše názory a odpovede. Ešte taká poznámočka. Účtujeme v jednoduchom účtovníctve.
Zákon o DPH v § 8, ods. 3 osobnú spotrebu považuje za zdaniteľné plnenie a základom dane v zmysle § 22, ods. 5 je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý. Zákon o DzP v § 17, ods. 2, písm. a hovorí, že základ dane sa zvýši o sumy, ktoré nemožno zahrnúť do daňových výdavkov.....a § 21, ods. 1, písm. i hovorí, že takéto sú aj výdavky na osobnú potrebu. Teda osobne spotrebovaný tovar ide do priznania DPH v štvrťroku spotreby /dňom vydania zo skladu/ a do priznania DPFO v koncoročných uzávierkových zápisoch, ako nepeňažný príjem. U obidvoch, podľa znenia citovaných § - v cene nákupu a ako doklad stačí výdajka zo skladu v cene nadobudnutia bez DPH. Ak bol tovar kúpený vlani a spotrebovaný živnostníkom toho roku, je dôležité, aby ten tovar bol zahrnutý aj v inventarizácii k 31.12.08.
137Cs
11.10.09,22:50
U obidvoch, podľa znenia citovaných § - v cene nákupu a ako doklad stačí výdajka zo skladu v cene nadobudnutia bez DPH.
Trošku doplním - tento tovar musí teda živnostník zdaniť do 15 dní odo dňa použitia tovaru na osobnú spotrebu, pre zdanenie musí vyhotoviť príslušný doklad s náležitosťami faktúry - § 71/9 ZDPH:
(9) Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 a dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 je platiteľ povinný do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vyhotoviť doklad. Doklad musí obsahovať náležitosti primerane podľa odseku 2 a na účely tohto zákona sa považuje za faktúru. Platiteľ, ktorému vznikne daňová povinnosť podľa § 19 ods. 10, je povinný do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vyhotoviť doklad o použití, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa odseku 2 písm. a), e), g), h) a i), a tento doklad sa považuje za faktúru.
Treba preto vyhotoviť doklad (napr. s názvom Faktúra na osobnú spotrebu tovaru podľa § 8 ods. 3 ZDP), uviesť na ňu IČ DPH platiteľa, poradové číslo dokladu (pre "samospotrebu" môže byť aj samostatný číselný rad), množstvo, cenu tovaru a ostatné náležitosti, ktoré pre faktúru predpisuje zákon o DPH. A pripnúť kópiu výdajky zo skladu...
KEJKA
11.10.09,23:05
k predchádzajúcim príspevkom - môže to byť výdajka zo skladu, ktorú kompetrentný pracovník doplní o popísané povinné náležitosti. Nemusí sa vyhotovovať faktúra.
certik
12.10.09,07:14
Ďakujem veľmi pekne všetkým za čas a odpovede. Pomohli ste mi.