danka101
12.10.09,08:33
Milí poraďáci, rada by som sa opýtala, ako správne zaúčtovať toto: Vo firme koncom roka vyhlasujeme súťaž o najlepsieho zákazníka a výhrou by mala byt napr. mikrovlnka ako zaúčtovať jej kúpu a odovzdanie ceny? Ďakujem za odpoveď vopred
danka101
13.10.09,07:30
Maozaj ste sa nikto nestretli s takýmto niecim, ze mi nikto nevie dať odpoveď na moju otázku?
Zoltán Kovács
13.10.09,07:37
Ide o výdavok neovplyvňujúci základ dane, bez nároku na odpočet DPH.
vikinka
13.10.09,07:39
V zmysle § 19 odst.2 písm.k.ZDP je to uplatniteľný výdavok na reklamu,zaúčtovať ako nákup materiálu,pri odovzdaní výhry vyradiť na základe preberacieho protokolu o výhre.
danka101
13.10.09,07:45
Takze tu mám dva rozne názory na túto vec, ktorú si mám vybrat? Čize ak je to materiál, tak potom si mozem uplatnit nárok aj na odpocet DPH?
jajko50
13.10.09,08:05
Prikláňam sa k Zolimu. Predmet ako dar. Nie tovar, VNZD.
vikinka
13.10.09,08:07
Pri odovzdaní ceny je potrebné odviesť DPH podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH.
vikinka
13.10.09,08:18
§ 19 ods.2 ZDP
k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
ktoré sú vynaložené v podobe napr.výhier a prémií z reklamných súťaží,či podobných žrebovaných a výherných podujatí
Mária.K.
13.10.09,08:47
Milí poraďáci, rada by som sa opýtala, ako správne zaúčtovať toto: Vo firme koncom roka vyhlasujeme súťaž o najlepsieho zákazníka a výhrou by mala byt napr. mikrovlnka ako zaúčtovať jej kúpu a odovzdanie ceny? Ďakujem za odpoveď vopred
Otázka nebola pôvodne zadaná tak, že výdavok na mikrovlku je výdavok vynaložený na reklamu firmy, ale na odmenu pre najlepšieho zákazníka. Takže pôvodná odpoveď Zoltána Kovácsa bola správna. Otázka stojí tak, či odovzdanie výhry sa nedá vydokladovať ako výdavok vynaložený na reklamu. Myslím si, že táto cesta by bola schodná napríklad tak, že mikrovlnka bude označená obchodným menom vašej firmy, o čom si zabezpečíte príslušnú dokumentáciu (doklady, foto a pod.) a celá súťaž o najllepšieho zákazníka sa bude niesť v duchu reklamy vašej firmy.
babi2
13.10.09,10:27
§ 19 ods.2 ZDP
k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
ktoré sú vynaložené v podobe napr.výhier a prémií z reklamných súťaží,či podobných žrebovaných a výherných podujatí
§ 19 (2)
Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,


§ 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Ak daňovník poskytne svojim klientom vecné predmety s označením (logom) svojej firmy so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov, potom náklady zaúčtované v účtovníctve daňovníka súvisiace s ich obstaraním (zhotovením), po splnení stanovených podmienok, sú uznanými daňovými výdavkami, maximálne do výšky 16,60 eura za jeden predmet
vikinka
13.10.09,10:31
Zadávateľovu otázku chápem ako súťaž,v ktorej bude odovzdaná výhra.
babi2
13.10.09,10:47
§ 19 ods.2 ZDP
k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
ktoré sú vynaložené v podobe napr.výhier a prémií z reklamných súťaží,či podobných žrebovaných a výherných podujatí
Ibaže §19 ods.2 hovorí o daňových výdavkoch, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, a § 21 ods. 1 písm. h hovorí o reklamných predmetoch označených logom a najviac do výšky16,60EUR.
Ja ale v §19 ods.2 písm. k, nevidím to čo som u teba zvýraznila, pozerám zle?
vikinka
13.10.09,10:57
Zvýraznená časť nie je priamo definovaná v uvedenom §,je vybratá z komentára k § 19 odst.2 písm.k
Výdavky na reklamu rozdeľujeme na 6 základných okruhov a jednen z nich sú aj výdavky na verejné,reklamné súťaže a žrebovania,ktoré sú daňovým výdavkom.
vikinka
03.11.09,15:06
Prikládam odpoveď na dopyt z DRSR
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 19 ods.2 písm.k) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len ?zákon o dani z príjmov?/ sa za uznané daňové výdavky považujú aj výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov
Z cit. ustanovenia vyplýva, že výdavky na reklamu budú daňovo uznanými iba v prípade, že ich daňovník preukázateľne vynaložil v súvislosti so svojou činnosťou so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania alebo zvýšenia svojich príjmov a ktoré sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka.

V prípade, ak spoločnosť s cieľom podporiť svoj predaj zorganizuje pre zákazníkov súťaž (napr. reklamná príp. verejná súťaž alebo súťaž, kde okruh súťažiacich je obmedzený podmienkami súťaže), možno uviesť, že výdavky vynaložené na obstaranie cien do žrebovacej súťaže sú pre túto spoločnosť daňovo uznaným výdavkom v plnej výške, a to pri súčasnom splnení podmienok daňovej uznateľnosti podľa § 2 písm.i) a § 19 ods.2 písm.k) zákona o dani z príjmov.


Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,prosím o vyjadrenie k problematike uplatnenia výdavkov pri organizovaní výhernej súťaže.Spoločnosť zorganizuje pre verejnosť súťaž o najlepšieho zákazníka,ktorý bude zaradený do zlosovania o vecné ceny,napr.mixér,budú výdavky na ceny v súťaži daňovo uplatniteľným výdavkom spoločnosti v plnej výške?
Ďakujem za odpoveď.
vikinka
04.11.09,11:06
Takze tu mám dva rozne názory na túto vec, ktorú si mám vybrat? Čize ak je to materiál, tak potom si mozem uplatnit nárok aj na odpocet DPH?
Pozri priloženú odpoveď z DRSR na danú tému,viď.prísp.vyššie