Jaka3
12.10.09,10:32
Spoločnosť, ktorej vediem účtovníctvo má len jedného odberateľa a ten má sídlo vo Francúzsku. Jeden z konateľov tejto spoločnosti má trvalý pobyt tiež vo Francúzsku. Spoločnosť má sídlo na Slovensku. Môžem si dať do nákladov ja ako účtovníčka jazykový kurz francúzštiny? Ďakujem pekne za odpoveď.
betka
14.10.09,11:39
Ano, spoločnosť si može dať do daňových výdavkov jazykový kurz, pokiaľ ste jej zamestnancom.

5/(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako

a) suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa; toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem,

Ak ste nie zamestnancom, a ste účtovníčka napr. ako SZČO, jazykový kurz je Vašim nákladom, pretože súvisí s VAšim zdanitelným príjmom. Potom možete FA danej spoločnosti služby súvisiace s prekladmi