adast
12.10.09,12:19
Mám došlú faktúru za seminár uskutočnený v SR od neplatcu DPH z ČR s IČO a DIČ CZ, ale adresa je ich zriadená organizačná zložka v SR.

Neviem ako posudzovať danú faktúru z pohľadu DPH:
- či ako slovenskú fa a potom došlú faktúru nahrám bez DPH,
- alebo samozdaním ako fa z ČR a neposudzujem to, že nie je plátca dane podľa § 15,
- alebo len odvediem DPH § 69 ods. 3 a nemám nárok na odpočet podľa § 49 keďže nie je platca DPH?
ďakujem
adast
12.10.09,13:49
nikto nevie reagovať?

Ak uskutoční semimár organizačná zložba zo SR posudzujem faktúru ako od nášho neplátcu? Teda nesamozdaním. Uvažujem správne?