Silvia123
12.10.09,14:33
Môžem sa spýtať na účtovanie na podsúvahových účtoch? Konkrétne ja som postupovala takto:
Mala som pohľadávku z postúpenia -zapísala som do knihy ostatných pohľadávok a následne zaúčtovala do denníka 315.001/325.001 v kúpnej cene. Následne do tej istej skupiny zápisov som zaúčtovala: 751.001/753.001 pohľadávku v jej NC. (753 budem používať ako zúčtovací účet a 751-budem analyticky rozdeľovať podľa dlžníkov)
Hlavne chcem vedieť čo sa týka programu, či to môžem mať zaúčtované takto ako samostaný zápis ale v jednej skupine zápisov, prakticky pod č.dokladu ostatnej pohľadávky -aby som to mala prehľadné, alebo to musím zaúčtovať do novej skupiny zápisov v peňažnom denníku cez nový ID.
Silvia123
12.10.09,13:36
A ešte jednu otázku, ak budem mať postúpenú pohľadávku v NC, nemusím viesť podsúvahovú evidenciu k nej? Jednu pohľadávku mám tak postúpenú.
lenkak
12.10.09,19:22
v roku 2008 sa menili postupy, záleží v akom období si mala postúpenú pohľadávku.
Kľudne môžeš mať účtovanie v skupine zápisov, účtuješ tak ako Ti to vyhovuje,