EkoMax
12.10.09,17:02
Ak firma používa koeficient na uplatňovanie odpočtu DPH, ako potom zaúčtuje doklady ?

napr. FA za el. energiu časť si uplatní koeficientom a účtuje potom na 502/321 energia
343/321 DPH - uplatnený odpočet
???/321 Neuplatnené DPH

Kam zaúčtuje neplatnené DPH ? Do réžie ?
Mária.K.
12.10.09,17:15
Ak firma používa koeficient na uplatňovanie odpočtu DPH, ako potom zaúčtuje doklady ?

napr. FA za el. energiu časť si uplatní koeficientom a účtuje potom na 502/321 energia
343/321 DPH - uplatnený odpočet
???/321 Neuplatnené DPH -Účtovanie: 502/321

Kam zaúčtuje neplatnené DPH ? Do réžie ?
Nie do réžie. Odpoveď je v texte.
EkoMax
13.10.09,11:39
Overovala som si účtovanie dokladov ohľadom koeficientu na Dańovom úrade, vraj neuplatnenú daň mám účtovať na 548.XXX. Majú pravdu?
Johanka
13.10.09,11:51
§52 Postupov účtovania:


(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.
(8) Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty30f) v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty 30g)vypočítanou po skončení účtovného obdobia30h), sa účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.
30b) Zákon č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
30c) § 69 ods. 2 až 4, 6, 7 a 9 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z .z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
30d )§ 19 a 20 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
30e) § 8 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
30f) § 50ods.1 až 3 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z.z.
30g) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z.z. v znení zákona č. 523/2005 Z.z.
30h) § 50 ods. 5 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z.z.
Lianka
13.10.09,15:12
Mna toto zial tiez caka, len v JU. :o Nemam s uctovanim DPH koeficientom ziadne skusenosti. Podobne to bude aj v JU - cast mimo DPH (rezia)?

Znamena to, ze nebudem mat narok na 100% odpocitanie DPH, ale len vo vyske koeficientu? Alebo sa ta DPH raz (za rok) zuctuje a v konecnom dosledku bude predsa len na odpocet 100%?
Johanka
13.10.09,15:18
Pre začiatok si pozri § 50 Zákona o DPH a pohľadaj súvisiace témy. Sú tu aj vzorové výpočty.
K účtovaniu JÚ - § 19 Postupov účtovanie JÚ.
betka
13.10.09,15:33
Lianka
13.10.09,15:47
Betka, nechce mi to otvorit, pise, ze sa vyskytla chyba... :o