maja1
13.10.09,10:36
Dobrý deň.
Prosila by som Vás o pomoc pri riešení problému. Sme reklamná agentúra, s.r.o., platcovia DPH. Prijali sme účelovo viazaný peňažný dar od Nadácie ako príspevok obdarovanému na ochranu a podporu zdravia v rámci realizácie Osvetovej kampane na podporu boja proti gamblerstvu. Za týmto účelom naša firma zorganizovala kultúrne podujatie na ktorom vystúpili rôzny umelci ako aj prebehla reklmaná kampaň v médiách.
Nie som si istá či si môžem uplatniť DPH na vstupe z faktúr od rôznych umelcov, keď neodvádzam DPH z prijatého finančného daru. Ďalej neviem či správne účtujem prijatý finančný dar na účet 648 a k tomu prijaté faktúry do nákladov.
Ďakujem za každý Váš názor.
Jana Acsová
13.10.09,12:22
Dobrý deň.
Prosila by som Vás o pomoc pri riešení problému. Sme reklamná agentúra, s.r.o., platcovia DPH. Prijali sme účelovo viazaný peňažný dar od Nadácie ako príspevok obdarovanému na ochranu a podporu zdravia v rámci realizácie Osvetovej kampane na podporu boja proti gamblerstvu. Pozrite si bližšie podmienky poskytnutia peňažného príspevku. Je možné predpokladať, že príspevok (dar) sa netýka úhrady dane z pridanej hodnoty. V prípade, že akcia podlieha vyúčtovaniu, do vydokladovania sa zahrnú ceny bez dane. Príspevok nie je určený na úhradu daní. Vravíte, že ste s.r.o.. Účtujete o výnosoch a nákladoch. Je zrejmé, že príspevok sa neviaže k DPH ale k základu dane v prípade nákupov od platiteľov dane.

P.S.:
Trochu mi protirečia pojmy dar x príspevok. Preto prosím chápať moju odpoveď všeobecne.


Za týmto účelom naša firma zorganizovala kultúrne podujatie na ktorom vystúpili rôzny umelci ako aj prebehla reklmaná kampaň v médiách.
Nie som si istá či si môžem uplatniť DPH na vstupe z faktúr od rôznych umelcov, keď neodvádzam DPH z prijatého finančného daru. Poskytli ste služby nadácii? Odporúčam riadne si pozrieť zmluvu. Dar je dar a tento nie je premetom dane z pridanej hodnoty.


Ďalej neviem či správne účtujem prijatý finančný dar na účet 648 a k tomu prijaté faktúry do nákladov.Môže byť.
maja1
14.10.09,07:00
Ďakujem
maja1
14.10.09,07:06
Jedná sa o príspevok obdarovanému /nám ako s.r.o./ktorý treba vydokladovať faktúrami. Ale pokiaľ nemám nárok na odpočet DPH z prijatých faktúr tak aj túto DPH asi zahrniem do vyúčtovania pre uvedenú nadáciu. To len na margo toho že príspevok nie je určený na úhradu daní.
Opravte ma ak sa mýlim.
maja1
15.10.09,08:29
nikto sa už nevyjadrí? Stále nemám jasno čo s DPH ktúrú si nemôžem uplatniť. Bude sa táto DPH účtovať do nákladov?
Jana Acsová
15.10.09,12:35
Nie som si istá či si môžem uplatniť DPH na vstupe z faktúr od rôznych umelcov, keď neodvádzam DPH z prijatého finančného daru.
Táto skutočnosť je nepodstatná. Podstatné je, čo ste urobili a či predmetný druh služby možno chápať ako službu oslobodenú, alebo nie.
maja1
15.10.09,14:22
Takže ak som správne pochopila nebudem uplatňovať DPH z prijatých faktúr od umelcov pretože uvedená nadácia mi ich s ich peňažným príspevkom akoby preplatí a ja to už ďalej neúčtujem. Je to tak O.K?
Jana Acsová
15.10.09,17:26
Zatiaľ si úplne nerozumieme.


Nie som si istá či si môžem uplatniť DPH na vstupe z faktúr od rôznych umelcov, keď neodvádzam DPH z prijatého finančného daru. K tomuto uvádzam, že pre odpočítanie dane nie je rozhodujúce, že ste na úhradu výdavkov prijali finančný dar. Zákon o dani z pridanej hodnoty nehovorí o tejto prekážke uplatnenia odpočítania dane. Prijatý dar nie je predmetom dane z pridanej hodnoty. Musí sa však jednať o dar a nie o úhradu za vykonané služby.


Ale pokiaľ nemám nárok na odpočet DPH z prijatých faktúr tak aj túto DPH asi zahrniem do vyúčtovania pre uvedenú nadáciu. To len na margo toho že príspevok nie je určený na úhradu daní.
Toto je potrebné chápať trošku širšie. Vykonávala som služby pre nadáciu, ktorá NEUZNALA prijímateľom príspevku výdavky zodpovedajúce DPH z prijatých dodávok. U Vás odporúčam dôsledne preštudovať podmienky prijatia daru, predpokladám písomnú formu zmluvy. Od stola sa nedá rozhodnúť, či DPH možno alebo nemožno zahrnúť do vyúčtovania.


Stále nemám jasno čo s DPH ktorú si nemôžem uplatniť. Bude sa táto DPH účtovať do nákladov?Zadefinujte si, akú službu poskytujete. Na DPH by nevznikol nárok v prípade, že sa jedná o službu s uplatnením oslobodenia. Ktoré sú to nájdete v § 25-41 ZDPH. Toto odporúčam dôsledne zvážiť a prípadne skonzultovať.

V prípade reklamnej a propagačnej služby by právo na odpočítanie dane podľa môjho názoru vzniklo. Uvádzate však, že sa jedná o realizáciu Osvetovej kampane na podporu boja proti gamblerstvu. Preto dávam do pozornosti preverenie si súvislostí najmä so zreteľom na uzatvorenú zmluvu. A prípadne ďalšie skonzultovanie problematiky napr. aj s nadáciou, ktorá poskytla peňažné prostriedky a so správcom dane.