zazi
13.10.09,12:21
Dobrý deň!
Pre odberateľa pestujeme plodinu. Odberateľ plodinu poistí a na konci roka nám poistné prefakturuje,. Znenie faktúry je " POistné plodiny na rok..."
Jeden rok faktúru vystaví s DPH a Na druhý rok bez DPH. Čo JE SPRÁVNE podľa zákona. FIrma nie je poisťovňou.
Stanislav 1975
13.10.09,12:24
Dobrý deň!
Pre odberateľa pestujeme plodinu. Odberateľ plodinu poistí a na konci roka nám poistné prefakturuje,. Znenie faktúry je " POistné plodiny na rok..."
Jeden rok faktúru vystaví s DPH a Na druhý rok bez DPH. Čo JE SPRÁVNE podľa zákona. FIrma nie je poisťovňou.

Všetky poistky sú oslobodené od dph...
betka
13.10.09,17:08
Z o DPH

§ 37
Poisťovacie služby


(1) Oslobodená od dane je poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia.

(2) Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne17) a poisťovacia činnosť zdravotných poisťovní.18)
Johanka
13.10.09,17:31
Nie je to skôr prechodná položka ? Poisťuje cudziu vec - úroda ešte v čase uzatvorenia poistenia nie je jeho . Alebo je ? Kto je v zmluve poistník, kto poistený ?

Mne tu § 37 nejako nepasuje. "Odberateľ" nevykonáva poisťovaciu činnosť ani ju nesprostredkuje ...