AdrikaK
13.10.09,13:16
Spoločnosť postúpila leasingové splátky na inú spoločnosť. Ako pokračujem v novej spoločnosti s odpismi? Auto zaradím na 4 roky a v akej výške, v nadobúdacej cene?
Zoltán Kovács
13.10.09,13:26