milda
13.10.09,20:37
Dobrý deň, naša s.r.o. vyslala pracovníka na služobnú cestu do ČR. Bol mu preplatený cestovný príkaz. Pracovník dostal na ubytovni v mieste práce doklad o zaplatení za nocľahy. Tieto máme ako príjmové doklady od ubytovateľa. Môžme si ich dať do účtovníctva do nákladov firmy ? Ďakujem za odpoveď. Milda
babi2
14.10.09,07:43
Dobrý deň, naša s.r.o. vyslala pracovníka na služobnú cestu do ČR. Bol mu preplatený cestovný príkaz. Pracovník dostal na ubytovni v mieste práce doklad o zaplatení za nocľahy. Tieto máme ako príjmové doklady od ubytovateľa. Môžme si ich dať do účtovníctva do nákladov firmy ? Ďakujem za odpoveď. Milda
Treba tomu pracovníkovi urobiť vyúčtovanie SC a v rámci toho, mu preplatiť toto ubytovanie, ktoré samozrejme bude nákladom firmy
betka
14.10.09,11:33
Doplním, Babinu;)

§ 4

(1) Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c) stravné,
d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu 3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

(2) Preukazovanie výdavkov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná výdavky zamestnancovi iným spôsobom ustanoveným týmto zákonom.