Zoltán Kovács
14.10.09,07:34
Po dlhšom čase sa na Vás obracia s triviálnou otázkou, resp. s prosbou o potvrdenie mojej argumentácie.
Takže: Súkromná zdravotnícka ambulancia (s.r.o. platiteľ DPH) si ide zaobstarať ultrazvukové zariadenie, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Jej činnosť je oslobodená od DPH podľa § 29 zákona o DPH. Pri obstarávaní sú dve alternatívy:
a) kúpa v SR od plátcu DPH. V tomto prípade nie je nárok na uplatnenie DPH na vstupe podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH
b) kúpa v ČR od plátcu DPH. V tomto prípade ide o intrakom.dodanie v tuzemsku medzi členmi EU. Dodávateľ prenáša daňovú povinnosť na odberateľa. Odberateľ je povinný vykonať "samozdanenie" s tým, že vzniká povinnosť odviesť dph, ale nemá nárok na uplatnenie. (tu potrebujem § zákona) :)

Prosím o potvrdenie správnosti mojej argumentácie, aby som mohol predložiť vysvetlenie klientovi so správnymi odvolávkami na §§ zákona.
Ďakujem.
Aljok
14.10.09,09:07
Po dlhšom čase sa na Vás obracia s triviálnou otázkou, resp. s prosbou o potvrdenie mojej argumentácie.
Takže: Súkromná zdravotnícka ambulancia (s.r.o. platiteľ DPH) si ide zaobstarať ultrazvukové zariadenie, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Jej činnosť je oslobodená od DPH podľa § 29 zákona o DPH. Pri obstarávaní sú dve alternatívy:
a) kúpa v SR od plátcu DPH. V tomto prípade nie je nárok na uplatnenie DPH na vstupe podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH
b) kúpa v ČR od plátcu DPH. V tomto prípade ide o intrakom.dodanie v tuzemsku medzi členmi EU. Dodávateľ prenáša daňovú povinnosť na odberateľa (§11). Odberateľ je povinný vykonať "samozdanenie" s tým, že vzniká povinnosť odviesť dph (§69/6), ale nemá nárok na uplatnenie. (tu potrebujem § zákona = § 49/3) :)

Prosím o potvrdenie správnosti mojej argumentácie, aby som mohol predložiť vysvetlenie klientovi so správnymi odvolávkami na §§ zákona.
Ďakujem.
Podľa mňa rozmýšľaš správne.
Martin Mocko
14.10.09,09:18
Áno Zoli, rozmýšľaš správne.

Zostáva mi tu ešte jedna otázka. Ak odberateľ v tomto prípade nemá záujem "identifikovať sa ako platiteľ na SR". Dodávateľ v tom prípade by mal vystaviť faktúru s českou DPH. Moja otázka znie - môže tak odberateľ urobiť? Tváriť sa pri tomto obchode ako neplátca?
V konečnom dôsledku nič tým nezíska..iba by nakúpil teoreticky lacnejšie, keby krajina dodávateľa mala nižšiu DPH ako 19%...
Aljok
14.10.09,09:49
Áno Zoli, rozmýšľaš správne.

Zostáva mi tu ešte jedna otázka. Ak odberateľ v tomto prípade nemá záujem "identifikovať sa ako platiteľ na SR". Dodávateľ v tom prípade by mal vystaviť faktúru s českou DPH. Moja otázka znie - môže tak odberateľ urobiť? Tváriť sa pri tomto obchode ako neplátca?
V konečnom dôsledku nič tým nezíska..iba by nakúpil teoreticky lacnejšie, keby krajina dodávateľa mala nižšiu DPH ako 19%...
Podľa mňa by v tomto prípade odberateľ platil DPH 2 x - raz českú a druhý krát slovenskú, lebo by to musel zdaniť aj v SR.

§11
(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak
a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte...

Jedine ak by nakúpil ako FO a potom predal spoločnosti...????:rolleyes:
Mária.K.
14.10.09,10:17
Po dlhšom čase sa na Vás obracia s triviálnou otázkou, resp. s prosbou o potvrdenie mojej argumentácie.
Takže: Súkromná zdravotnícka ambulancia (s.r.o. platiteľ DPH) si ide zaobstarať ultrazvukové zariadenie, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Jej činnosť je oslobodená od DPH podľa § 29 zákona o DPH. Pri obstarávaní sú dve alternatívy:
a) kúpa v SR od plátcu DPH. V tomto prípade nie je nárok na uplatnenie DPH na vstupe podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH
b) kúpa v ČR od plátcu DPH. V tomto prípade ide o intrakom.dodanie v tuzemsku medzi členmi EU. Dodávateľ prenáša daňovú povinnosť na odberateľa. Odberateľ je povinný vykonať "samozdanenie" s tým, že vzniká povinnosť odviesť dph, ale nemá nárok na uplatnenie. (tu potrebujem § zákona) :)

Prosím o potvrdenie správnosti mojej argumentácie, aby som mohol predložiť vysvetlenie klientovi so správnymi odvolávkami na §§ zákona.
Ďakujem.
Povinnosť samozdanenia - t.j. odviesť DPH do slovenského štátneho rozpočtu vyplýva z § 69 ods. 6 zákona o DPH.

Skutočnosť, že nevznikne právo na odpočítanie dane vyplýva z § 49 zákona o DPH


§ 49
Odpočítanie dane platiteľom

(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
A tu je výnimka:
(3) Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 41, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskych spoločenstiev, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskych spoločenstiev. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, a platiteľ, ktorý sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou dane z tovarov a služieb podľa § 67 ods. 5 a 6.