mo.bas
14.10.09,11:06
Nasa spolocnost nema vo svojej cinnosti predaj nehnutelnosti. Nie sme platcami DPH a pozemok ktory vlastnime chceme predat za 117 tis.EUR. Sme povinny sa registrovat na platcu DPH, ked inak by sme neprekrocili sumu na povinnu registraciu ? ..a v tomto roku uz ani iny prijem na firme mat nebudeme...
Dakujem za radu.
Monika
azla
14.10.09,11:23
Ak z iných činnosti ste nedosiahli obrat, tak nie ste povinní sa registrovať.

Uvedený predaj pozemku by som považovala za príležitostný predaj majetku.

Podľa § 4, odst. 9 ....

(9) Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
mo.bas
14.10.09,12:04
dakujem za radu
M.