kika83
14.10.09,13:09
Dobrý deň,

vedel by mi niekto poradiť, či osoba registrovaná pre daň podľa §7 (nadobudnutie tovaru z EU za viac ako 13 941,45 € predtým 420tis.SK) by postupovala takto?:

1. pri nadobudnutí tovaru z EU (po zaregistrovaní podľa §7) by podala daňové priznanie, z ktorého by jej vyplynula daňová povinnosť vo výške 19% z nakúpeného tovaru. Túto sumu by potom zaplatila daňovému úradu.
2. pri vystavovaní daňových dokladov pri predaji tu na slovensku konečnému spotrebiteľovi by osoba registrovaná pre daň podľa §7 na dokladoch nevyčíslovala 19% daň na výstupe. IČ DPH by ani neuvádzala na výstupoch z registračnej pokladne, ale slúžilo by výlučne iba pre dodávateľa v EU aby vystavil faktúru bez DPH?

Vedel by mi niekto odpovedať, či uvažujem správne?

Ďakujem za odpoveď

Kika
Ester plus
14.10.09,13:13
Tvoj spôsob uvažovania je správny, len s tým uvádzaním IČ DPH som si nie istá - či slúži len na preukazovanie sa dodávateľovi z EU aby fakturoval bez DPH alebo či je nutné ho uvádzať ja na iných vami vystavených dokladoch.
kika83
14.10.09,13:19
Ďakujem za reakciu.. o tejto problematike som toho veľa nenašla, tak každá informácia ja dobrá. Pekný deň
Ester plus
14.10.09,14:08
Ja by som skúsila zavolať na DÚ a spýtať sa ich na tvoj problém. Maximálne ti povedia že informácie nepodávajú. Prípadne napíš dotaz na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk).
adabirk
14.10.09,17:07
- ak ste registrovaný v zmysle § 7 zákona o DPH, nemáte postavenie platiteľa DPH, t. z. podľa môjho názoru nevyplývajú pre vás povinnosti, ktoré sa týkajú platiteľov DPH,
- v pokyne DR SR k registrácií zdaniteľných osôb a nadobúdateľov podľa § 4 a § 7 zákona o DPH je uvedené:


§ 7 –Nadobúdatelia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Toto ustanovenie vymedzuje osoby, ktoré majú povinnosť požiadať o registráciu pre daň, ale nenadobudnú štatút platiteľa dane. Ide o osoby, ktoré pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu budú mať povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru, avšak na rozdiel od osôb, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, nebudú mať tieto osoby právo na odpočítanie dane z nadobudnutia tovaru.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/dph_reg.rtf