betka
14.10.09,14:53
PIKOŠKA-nárok na odpočítanie DPH pracovná cesta
Prepáčte, už to tu bolo niekoľkokrát publikované, že pri pracovnej ceste, kde zamestnanec použije vlastné motorové vozidlo, máme nárok na odpočítanie DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html).
Bolo tu kopec príspevkov diskusií, "hádok", či môžeme, alebo nemôžeme odpočítať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html). Väčšina sme tvrdili, že možeme odpočítať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) z PHM pri pracovnej ceste vykonanej vlastným MV.

Dnes som sa dočítala v DaU 9ú2009, autor Ing. Marián Drozd, str. 4O-51: Odpočítanie DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) z výdavkov vynaložených zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste:

Zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa použil na pracovnej ceste svoje súkromné vozidlo a k vyúčtovaniu pracovnej cesty doložil doklad o nákupe pohonných látok. Zamestnávateľ stojí pred otázkou, či môže na základe dokladu uplatniť nárok na odpočítanie DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html), keďže je evidentné, že pohonné látky boli spotrebované na pracovnej ceste, zamestnávateľ v konečnom dôsledku použil na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ?

Pokiaľ by zamestnanec ....vozidlo zamestnávateľa, nárok na odpočítanie by mal zamestnávateľ v plnom rozsahu......

Náhrada zamestnanca za použitie vlastného vozidla vrátane spotrebovaných pohonných látok na pracovnej ceste nepredstavuje skutočné výdavky zamestnanca v súvislosti s použitím vozidla, ale akýsi paušálny výdavok, resp. formu "odškodnenia" zamestnanca za to, že v prospech zamestnávateľa opotrebovával vlastné vozidlo.. To znamená, že mu zamestnávateľ neprepláca ani nakúpené pohonné látky, ale mu prepláca "odškodné" za jeho vlastné pohonné látky na pracovnej ceste. V danom prípade zamestnávateľ nenakupuje prostredníctvom zamestnanca pohonné látky na dodávky svojich tovarov a služieb ako platiteľ, iba mu prepláca náhradu za jeho pohonné látky spotrebované v súvislosti s vykonanou pracovnou cestou. Z toho dôvodu zamestnávateľovi nevzniká nárok na odpočítanie dane, a to aj napriek tomu, že zamestnanec k vyúčtovaniu pracovnej cesty priloží doklad o kúpe pohonných látok.
(koniec citátu, aspoň som sa precvičila v písaní:D)

Opať diskusia. ak máte nejaké usmernenia drsr, pokyny..... lepte tu, pretože som našla niečo, z čoho som bola :eek::eek:.
Prosím Vás, ak ste niekto radili, alebo čítali na porade ohladom týchto vecí, skúsme spoločne informovať poraďákov, kt. sa pýtali, diskutovali o tomto probléme.........
__________________
JaVi
http://www.porada.sk/images/statusicon/user_invisible.gif http://www.porada.sk/images/buttons/report.gif (http://www.porada.sk/report.php?p=1178203) .
http://www.porada.sk/NuRatings/thumbs_up.gif (http://www.porada.sk/showthread.php?do=ratepost&p=1178203&t=121826&v=1&tui=2085) http://www.porada.sk/NuRatings/thumbs_dn.gif (http://www.porada.sk/showthread.php?do=ratepost&t=121826&t=1178203&v=-1&tui=2085) 0
Vladimír Ozimý
14.10.09,14:56
Plne súhlasím s týmto názorom. Pri vyúčtovaní cestovných náhrad vzniká vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. Doklad o PHL slúži len na vyčíslenie náhrady za najazdený 1 km a spotreby PHL na nič iné. Keďže zamestnanec nebude z pohľadu zákona o DPH nikdy považovaný za zdaniteľnú osobu a tým pádom aj platiteľa dane, potom nemôže si predsa odpočítať daň z náhrady za spotrebované PHL.
V tomto prípade si zamestnávateľ uplatňuje do daňových výdavkov náhradu a nie bločik za spotrebované PHL.

Záver: Nárok na odpočítanie DPH nevzniká!!!!
veronikasad
14.10.09,15:06
Pokial si dobre pamätám, diskusia na PORADe bola k používaniu a možnosti odpočtu DPH súkromného motorového vozidla u živnostníka.

V prípade zamestnanca, súhlasím so stanoviskom DR SR.
betka
14.10.09,15:19
Manual
14.10.09,15:25
Túto tému rozoberal Milan Benka, pri výpočte "kilometrovného" u SZČO ako píše veronikasad. Tému neviem...
Manual
14.10.09,15:47
Čo mi už šibe????
betka nešibe, sprav si kávu a trošku si oraz...:);):D
Johanka
14.10.09,15:50
.... a a a prečo si budú môcť uplatniť DPH takí z nákupu PHM, kt. si uplatňujú PHM paušálne....., a nemajú bločky....


... a na toto si ako prišla :) ?
Vladimír Ozimý
14.10.09,15:51
ani s ubytovania a MHD ak je zahrnuté do cestovného príkazu, t.j. do vyúčtovania nevzniká nárok na odpočítanie DPH. Pretože zamestnanec od Vás požaduje práve tu "náhradu" ktorá nie je predmetom dane u DPH.

Z ubytovania a MHD si môžete uplatniť DPH len v prípade ak zamestnávateľ zabezpečí tieto veci pre zamestnanca t.j. vzťah vznikne medzi plaiteľom DPH a poskytovateľom služby. V takom prípade ale tieto služby nie sú súčasťou vyúčtovania cesťáku a účtujú sa na 518
Manual
14.10.09,15:52
(1) Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Myslím, že Milan to rozoberal v tom zmysle, že "kilometrovné" si môže SZČO spočítať ako základnú náhradu plus cena PHL bez DPH. A nepoužitú DPH pri výpočte "kilometrovného" si uplatní.
Aljok
14.10.09,15:56
Mária.K.
14.10.09,16:10
PIKOŠKA-nárok na odpočítanie DPH pracovná cesta
Prepáčte, už to tu bolo niekoľkokrát publikované, že pri pracovnej ceste, kde zamestnanec použije vlastné motorové vozidlo, máme nárok na odpočítanie DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html).
Bolo tu kopec príspevkov diskusií, "hádok", či môžeme, alebo nemôžeme odpočítať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html). Väčšina sme tvrdili, že možeme odpočítať DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) z PHM pri pracovnej ceste vykonanej vlastným MV.

Dnes som sa dočítala v DaU 9ú2009, autor Ing. Marián Drozd, str. 4O-51: Odpočítanie DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) z výdavkov vynaložených zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste:

Zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa použil na pracovnej ceste svoje súkromné vozidlo a k vyúčtovaniu pracovnej cesty doložil doklad o nákupe pohonných látok. Zamestnávateľ stojí pred otázkou, či môže na základe dokladu uplatniť nárok na odpočítanie DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html), keďže je evidentné, že pohonné látky boli spotrebované na pracovnej ceste, zamestnávateľ v konečnom dôsledku použil na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ?

Pokiaľ by zamestnanec ....vozidlo zamestnávateľa, nárok na odpočítanie by mal zamestnávateľ v plnom rozsahu......

Náhrada zamestnanca za použitie vlastného vozidla vrátane spotrebovaných pohonných látok na pracovnej ceste nepredstavuje skutočné výdavky zamestnanca v súvislosti s použitím vozidla, ale akýsi paušálny výdavok, resp. formu "odškodnenia" zamestnanca za to, že v prospech zamestnávateľa opotrebovával vlastné vozidlo.. To znamená, že mu zamestnávateľ neprepláca ani nakúpené pohonné látky, ale mu prepláca "odškodné" za jeho vlastné pohonné látky na pracovnej ceste. V danom prípade zamestnávateľ nenakupuje prostredníctvom zamestnanca pohonné látky na dodávky svojich tovarov a služieb ako platiteľ, iba mu prepláca náhradu za jeho pohonné látky spotrebované v súvislosti s vykonanou pracovnou cestou. Z toho dôvodu zamestnávateľovi nevzniká nárok na odpočítanie dane, a to aj napriek tomu, že zamestnanec k vyúčtovaniu pracovnej cesty priloží doklad o kúpe pohonných látok.
(koniec citátu, aspoň som sa precvičila v písaní:D)

Opať diskusia. ak máte nejaké usmernenia drsr, pokyny..... lepte tu, pretože som našla niečo, z čoho som bola :eek::eek:.
Prosím Vás, ak ste niekto radili, alebo čítali na porade ohladom týchto vecí, skúsme spoločne informovať poraďákov, kt. sa pýtali, diskutovali o tomto probléme.........
__________________
JaVi
http://www.porada.sk/images/statusicon/user_invisible.gif http://www.porada.sk/images/buttons/report.gif (http://www.porada.sk/report.php?p=1178203) .
http://www.porada.sk/NuRatings/thumbs_up.gif (http://www.porada.sk/showthread.php?do=ratepost&p=1178203&t=121826&v=1&tui=2085) http://www.porada.sk/NuRatings/thumbs_dn.gif (http://www.porada.sk/showthread.php?do=ratepost&t=121826&t=1178203&v=-1&tui=2085) 0
Možno ma teraz všetci ukameňujete - všetci sa držia teórie, že v takomto prípade nevzniká nárok na odpočet DPH (a ak by sa mi v praxi vyskytol taký prípad, postupovala by som pod tlakom okolia možno rovnako), ale:
myslím si, že táto argumentácia nemá žiadnu oporu v zákone o DPH.

§ 49
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané.

Ak sa spotreba PHM preplatí v rámci cestovných náhrad, nevzniká nárok na odpočet DPH, lebo daň je uplatnená iným platiteľom (dodávateľom PHM) voči zamestnancovi. Ale ak sa kúpa PHM vyúčtuje samostatne menom zamestnávateľa, na odpočet DPH by mal vzniknúť nárok - v takom rozsahu, v akom boli pohonné hmoty použité na pracovnú cestu.

Myslím si, že prístup by mal byť obdobný ako pri ubytovaní. Ak je za ubytovanie na pracovnej ceste vyhotovený doklad na zamestnávateľa, nárok na odpočet DPH vzniká. Ak je doklad na ubytovanie vyhotovený na zamestnanca, výdavok sa uplatní v rámci cestovných náhrad a nie je nárok na odpočet DPH.
Ak by všetky PHM uvedené na doklade neboli použité na dodávky tovarov a služieb, zákon o DPH to ošetruje v § 8 ods. 3 :

(3) Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu.
betka
14.10.09,16:18
... a na toto si ako prišla :) ?

V § 49 ods. 5 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu24b) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu.24b)“.


Vieš, Johanka, čítam dopredu to, čo nie je ešte platné, a písala som v tom príspevku v budúcom čase...a potom mi haraší. (a toto čo som pricapila nie je fér) a mám mixáž v hlave:D:D Čo už.
Johanka
14.10.09,16:24
V § 49 ods. 5 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu24b) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu.24b)“.


Vieš, Johanka, čítam dopredu to, čo nie je ešte platné, a písala som v tom príspevku v budúcom čase...a potom mi haraší. (a toto čo som pricapila nie je fér) a mám mixáž v hlave:D:D Čo už.

Ale to červené neznamená, že nemusí mať bločky. Ide o zosúladenie toho, čo umožňuje Zákon o dani z príjmov - 80 % PHL bez knihy jázd . To nepreukázanie rozsahu použitia je práve absencia knihy jázd - nie absencia faktúry podľa § 71 (bločky z ERP pri nákupe PHL ).
betka
14.10.09,20:02
ani s ubytovania a MHD ak je zahrnuté do cestovného príkazu, t.j. do vyúčtovania nevzniká nárok na odpočítanie DPH. Pretože zamestnanec od Vás požaduje práve tu "náhradu" ktorá nie je predmetom dane u DPH.

Z ubytovania a MHD si môžete uplatniť DPH len v prípade ak zamestnávateľ zabezpečí tieto veci pre zamestnanca t.j. vzťah vznikne medzi plaiteľom DPH a poskytovateľom služby. V takom prípade ale tieto služby nie sú súčasťou vyúčtovania cesťáku a účtujú sa na 518

Nechcelo sa mi písať, tento uvedený autor píše nasledovné:
Ideme k téme:

Odpočítanie DPH z výdavkov vynaložených zamestnancom pri tuzemskej pracovnej ceste DaU 9/2009, autor Ing.Marián Drozd (DP).
Nebudem citovať všetko:

Osoba majúca nárok na odpočítanie dane:
- nárok vzniká len osobe, ktorá ma postavenie platiteľa=par. 4
- neplatitelia DPH pri kúpe nového DP

Pokiaľ zamestnanec na pracovnej ceste použije prijaté tovary alebo služby pre svojho zamestnávateľa, predstavujú tieto tovary alebo služby prvky nákladov tých tovarov alebo služieb, ktoré v konečnom dôsledku dostáva zamestnávateľ ako platiteľ dane. Zamestnanec v tomto prípade nevystupuje ako konečný spotrebiteľ a reťaz plnení (od jedného platiteľa druhému platiteľovi) nie je pri týchto tovaroch prerušená.
Inými slovami povedané, ak sa zamestnanec počas pracovnej cesty ubytuje v hoteli, navštívi veľtrh apod., tieto služby nie sú prijaté zamestnancom na jeho osobnú spotrebu, ale ide o služby prijaté zamestnávateľom v rámci jeho podnikateľských aktivít. Preto zamestnávateľ z týchto prijatých plnení má za obvyklých podmienok nárok na odpočítanie DPH.

Nasleduje def. par. 71, kt. nám je dôverne známa....

Doklad o ubytovaní: (nebude citované, ale vytiahnuté najdôležitejšie)
......neobsahuje uvedené náležitosti, zamestnávateľ nemôže uplatniť odpočítanie dane...
... pokiaľ ubytovaný zamestnanec požaduje od recepčného, aby vyhotovil FA za ubytovanie na meno zamestnávateľa, v tomto prípade správca uzná nárok na odpočítanie DPH. .....
Problém nastáva, ak zamestnanec pozabudne recepčného požiadať, aby bol doklad na meno zamestnávateľa, ale doklad je vystavený na zamestnanca.... môžeme vychádzať z par. 71/5... ak cena služby nie je viac ako 1659,7 € za FA sa považuje i doklad z ERP......

Z tohto všetkéh ovyplýva
Ak zamestnanec doloží zamestnávateľovi doklad z ERP, zamestnávateľ môže na základe tohto dokladu uplatniľ právo na odpočítanie DPH, i napriek tomu, že tento doklad neobsahuje meno, adresu sídla.....príjemcu služby.
Ak doklad nesplí podmienky 71/5 ani 71/5 právo na odpočítanie dane nemá....dokonca na výšku nároku na odpočítania nemá vplyv ani to, že v cene ubytovania sú zahnuté i raňajky.

Ďalšie doklady: parkovné, vložné na seminár, vstupenka na výstavu (toto je jasné)...

Cestovný lístok: (vlastnými slovami dlhý text)
- za FA sa považuje aj cestovný lístok, zamestnávateľ môže uplatniť nárok na odpočítanie
- ďalej sa tu píše, ak nie je na doklade dátum vyhotovenia cestovného lístka, je potrebné požiať tetu v stánku, aby vyhotovila doklad z ERP

Citát:
Nárok na odpočítanie DPH má zamestnávateľ aj v prípade výdavkov (nákladov) za tovary a služby, kt. vzniknú pri PC zamestnanca. SAmozrejme za predpokladu, že zamestnanec k vyúčtovaniu PC doloží zamestnávateľovi aj príslušné "FA", kt. sú nevyhnutnou podmienkou pre uplatnenie nároku na odpočítanie DPH
Odpočítanie dane nemôže zamestnávateľ uplatniť:
- pri kúpe tovarov a služieb za účelom pohostenia (napr. ak zamestnanec pozve obchodných partnerov na pracovný obed) a
- z nakúpených pohonných látok, ak zamestnávateľ použije iné vozidlo, ako je vozidlo zamestnávateľa (ide o vlastné vozidlo zamestnávateľa alebo požičané od rodičov, súrodenca, družky a pod.)
Rozalka
15.10.09,16:59
Ja som si dnes prečítala článok v DaÚ od Ing. Drozda, pričom som pozerala asi takto: :eek::eek::eek:

Nemôžem súhlasiť s tým, že cestovné sa účtuje MD 512 a MD 343 ...
Ak si zamestnanec účtuje "cesťák", nie je splnená podmienka § 49 ods .2 písm. a) ... voči nemu uplatnená iným platiteľom ...

Zase som sa utvrdila v tom, že netreba všetkému veriť, čo sa popíše v časopisoch, aj keď odborných.

Alebo máte iný názor?