zuzkadzugi
15.10.09,08:38
Prosím Vás, konateľ si prepláca náhrady za použitie súkr.vozidla na podnikanie. Vedie si na to evidenciu jázd. Chodí po celom Slovensku. Pokiaľ si nechce uplatňovať stravné, tak nemusí robiť služobné cesty? Myslím, že na to, aby tie náhrady za PL a opotrebenie auta boli daňovo uznané stačí evidencia jázd. Súhlasíte?
Chobot
15.10.09,09:25
Prosím Vás, konateľ si prepláca náhrady za použitie súkr.vozidla na podnikanie. Vedie si na to evidenciu jázd. Chodí po celom Slovensku. Pokiaľ si nechce uplatňovať stravné, tak nemusí robiť služobné cesty? Myslím, že na to, aby tie náhrady za PL a opotrebenie auta boli daňovo uznané stačí evidencia jázd. Súhlasíte?

Nesúhlasím. Ak chce uplatniť náhradu 0,183€/km a aj náhradu PHM, tak táto náhrada sa týka výhradne služobných ciest - viď zákon o dani z príjmov §19 ods. 2 písm. e):

e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)

Z toho prvého vytmaveného textu vyplýva, že musí ísť o pracovnú cestu t.j. výkon práce mimo miesta, kde pravidelne vykonáva činnost. A ak ide o pracovnú cestu, tak dokladom o vykonaní pracovnej cesty nie je kniha jázd, ale vyúčtovanie pracovnej cesty. Takže ak chce obe náhrady, tak potrebuje vyúčtovanie pracovných ciest.Pokiaľ by si účtoval náklady len podľa knihy jázd, tak v takom prípade sa nejedná o pracovnú cestu a môže si účtovať len náhradu spotrebovaného PHM podľa knihy jázd, pričom sa uplatňuje ten istý §19 ods. 2 ale písm. l), kde má 3 možnosti uplatniť si tieto náklady za PHM:

l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, 88a) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo
2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

ale nemôže si uplatniť náhradu 0,183 €, lebo toto ustanovenie mu to neumožňuje.

Takže záver:

Ak chce len knihu jázd - môže si uplatniť len náhradu PHM
ak si chce uplatniť aj základnú náhradu - musí si viesť evidenciu o pracovných cestách (vyúčtovania).
zuzkadzugi
21.10.09,07:17
Áno máte pravdu. Ale v tom vyúčtovaní nebude nič viac než v tej evidencii jázd, preto sa mi zdá zbytočné robiť obe veci. Prikladám aj evidenciu jázd.
Chobot
21.10.09,09:44
Áno máte pravdu. Ale v tom vyúčtovaní nebude nič viac než v tej evidencii jázd, preto sa mi zdá zbytočné robiť obe veci. Prikladám aj evidenciu jázd.

Práveže vo vyúčtovaní PC by malo byť toho viac - prsné hodiny začiatku a konca PC, stravné.
Pokiaľ tú knihu jázd trochu rozšíriš, tak to môžeš nazvať aj ako vyúčtovania PC.
zuzkadzugi
21.10.09,12:34
ok, ďakujem :-)
Tomasmar
08.11.09,20:39
Zdravím vás! Rád by som vás požiadal o radu. Pracujem pre jednu firmu na dohodu. Dohodli sme sa, že budem používať pri výkone práce svoje motorové vozidlo. Tieto činnosti vykonávam výlučne v meste, ktoré mám aj uvedené v zmluve. Na aké náhrady mám nárok. Sú to len PHM alebo aj náhrady za použitie vlastného motorového vozidla. Ďakujem
Tomasmar
08.11.09,20:43
Ahojte
anna81
09.11.09,10:46
zamestnanec, ktorý používa svoje súkromné vozidlo na pracovné cesty pri vyúčtovaní doložil pakrovací lístok. Uvediem ho do kolonky "nutné vedľajšie výdavky"? alebo kam inam to patrí?
Ďakujem za odpoveď.
Chobot
09.11.09,10:57
zamestnanec, ktorý používa svoje súkromné vozidlo na pracovné cesty pri vyúčtovaní doložil pakrovací lístok. Uvediem ho do kolonky "nutné vedľajšie výdavky"? alebo kam inam to patrí?
Ďakujem za odpoveď.

Áno, patrí to presne tam.
anna81
10.11.09,07:17
Ďakujem Chobot!
ingak
10.11.09,22:13
Môže si podnikateľ uplatňovať náhrady za spotrebované PHM a základnú náhradu za km pri využívaní auta na služovné cesty pri aute, ktoré je napísané na jeho dcéru?
JANULA999
10.11.09,22:58
Rada by som vedela, ak konateľ jazdí na svojom súkromnom aute na pracovnú cestu , tak som povinná podať oznámenie vzniku daňovej povinnosti alebo stačí až v január/2010 podať DP za motorové vozidlo. A ak dobre rozmýšľam tak túto dať bude platiť za konateľa spoločnosť? A ak možem tak prosím napíšte mi ako mám vypočítať náhradu pohonných hmot. díky
Chobot
11.11.09,09:31
Môže si podnikateľ uplatňovať náhrady za spotrebované PHM a základnú náhradu za km pri využívaní auta na služovné cesty pri aute, ktoré je napísané na jeho dcéru?

Môže iba PHM. Základnú náhradu by si mohol len keby išlo o jeho vlastné auto.
Chobot
11.11.09,09:33
Rada by som vedela, ak konateľ jazdí na svojom súkromnom aute na pracovnú cestu , tak som povinná podať oznámenie vzniku daňovej povinnosti alebo stačí až v január/2010 podať DP za motorové vozidlo.

Až v januári 2010A ak dobre rozmýšľam tak túto dať bude platiť za konateľa spoločnosť?

Áno.


A ak možem tak prosím napíšte mi ako mám vypočítať náhradu pohonných hmot. díky

cena PHM x spotreba na 1 km x počet km = náhrada za PHM
ingak
11.11.09,13:56
Ak ide o súkromné auto, čiže nie je v majetku spoločnosti, tak sa nehlási na DU a neplatí sa cestná daň. Ak je v majetku - co musí byť zapísané aj v techničaku, tak vtedy sa platí cestná daň.
JANULA999
12.11.09,21:28
Mám ešte otázočku. Ak teda konateľ čiže je aj zamestnanec používa súkromné auto, može mu s. r. o. preplatiť aj diaľničnú známku, možem si to dať do nákladov? díky
truch
13.11.09,08:04
Zuzka, nezabudni pri používaní súkromného vozidla pre firmu, na cestnú daň, lebo ju treba zaplatiť ak zamestnanec použil na pracovnú cestu vlastné súkromné auto!!
Tweety
13.11.09,08:10
Zuzka, nezabudni pri používaní súkromného vozidla pre firmu, na cestnú daň, lebo ju treba zaplatiť ak zamestnanec použil na pracovnú cestu vlastné súkromné auto!!
Iba trochu poopravím termínus technikus, nie cestnú daň, tú už nemáme, ale daň z motorových vozidiel.:)
truch
13.11.09,10:23
jasné, že daň z motorových vozidiel, aj tak stále používam termín cestná daň,to vieš tak to mám v mysli:-)) Ignak nemá pravdu, § 85 ods2písm.a, musí zamestnávateľ zaplatiť daň z motorového vozidla, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi, ktorý je majiteľom auta. To neplatí ak má auto na leasing, alebo vykonal pracovnú cestu na aute , ktoré vlastní niekto iní
milkami
22.11.09,18:14
Chobot, poraď prosím Ťa aj mne.
1.Živnostníkovi vypomáha vo firme manželka bez PP - dôchodkovo poistená, teda nejde o nelegálnu prácu. Ak tá manželka použije na pracovnú cestu súkromné MV, napísané na manžela, čo si môže dať živnostník do nákladov? Firemné auto používa živnostník.
2. Kedy môže živnostník používať na služobnú cestu svoje súkromné auto, ak má v majetku auto firemné? (ide mu o náhradu za km).
ondrejvla
22.11.09,18:46
Ak ide o súkromné auto, čiže nie je v majetku spoločnosti, tak sa nehlási na DU a neplatí sa cestná daň. Ak je v majetku - co musí byť zapísané aj v techničaku, tak vtedy sa platí cestná daň.

No mám pocit, že to nie je správne. Ak ide o súkr.MV nezapísané v majetku spoločnosti, tak daň z MV za zamestnanca, prípadne konateľa platí spoločnosť, pre ktorú bola služobná cesta vykonaná.
marjankaj
22.11.09,23:13
Ak ide o súkromné auto, čiže nie je v majetku spoločnosti, tak sa nehlási na DU a neplatí sa cestná daň. Ak je v majetku - co musí byť zapísané aj v techničaku, tak vtedy sa platí cestná daň.

A neuvedieš, kde sa o tom takto píše? Lebo ja som to v zákone o miestnych daniach 582/2004 čítal inak.
Chobot
23.11.09,02:02
Chobot, poraď prosím Ťa aj mne.
1.Živnostníkovi vypomáha vo firme manželka bez PP - dôchodkovo poistená, teda nejde o nelegálnu prácu. Ak tá manželka použije na pracovnú cestu súkromné MV, napísané na manžela, čo si môže dať živnostník do nákladov? Firemné auto používa živnostník.

Na toto ti neviem jednoznačne odpovedať.


2. Kedy môže živnostník používať na služobnú cestu svoje súkromné auto, ak má v majetku auto firemné? (ide mu o náhradu za km).

Hocikedy. To, že má aj firemné, nehrá žiadnu rolu.
milkami
23.11.09,08:27
Ďakujem aj za to, skúsim na DÚ. Ty vôbec nespíš?(3:02)
Chobot
23.11.09,09:06
Ďakujem aj za to, skúsim na DÚ. Ty vôbec nespíš?(3:02)

Čert nikdy nespí...:D:D

Ale nie, včera som sa dostal na komp až po polnoci a trochu som to natiahol..
salamun
29.12.09,18:16
Čert nikdy nespí...:D:D

Ale nie, včera som sa dostal na komp až po polnoci a trochu som to natiahol..

prosim o radu: živnostník nemá v podnikaní auto. vykonával služobné cesty - rozvoz tovaru súkromným autom, avšak je napísané na jeho brata. je pre neho možné uplatniť nejaké náklady aj vo svojej živnosti? môže si vypísať cestovný príkaz na súkromné MV ktoré je bratovo, nie jeho? môže si uplatniť náhradu za PHL + náhradu za kilometre? alebo iba PHL? čo s DPH (je totižto aj platcom DPH). Dá sa to prípadne vyriešiť prenajatím si auta od brata napr. na zmluvu o bezplatnom prenechaní veci? bolo by výhodnejšie urobiť zmluvu na fyzickú osobu, alebo na živnosť? kedy by sa musel prihlásiť na daň z motorových vozidiel?
skúste mi poradiť ak máte nejaké podobné skúsenosti, lebo toto je na mňa veľa. vopred veľmi pekne ďakujem
zuzkadzugi
10.01.10,09:18
Prosím ťa Chobot, ak si chce konateľ spoločnosti vyplatiť náhrady PHM + náhradu za km, musí ísť o pracovnú cestu. Je jedno, či to auto je napísané na neho alebo niekoho iného?
Tweety
10.01.10,09:57
Prosím ťa Chobot, ak si chce konateľ spoločnosti vyplatiť náhrady PHM + náhradu za km, musí ísť o pracovnú cestu. Je jedno, či to auto je napísané na neho alebo niekoho iného?
NIe som Chobot, ale napíšem: áno, náhrady patria len pri pracovnej ceste. Náhrady mu patria vtedy, ak použije iné vozidlo, ako vozidlo zamestnávateľa.
zuzkadzugi
10.01.10,10:33
ďakujem Tweety :-)
Zlata
12.01.10,10:59
Prosím o radu, SZčO má napísané v ŽL miesto podnikania trvalé bydlisko a zároveň má v ŽL zapísané dve rôzne prevádzkarene s inou adresou. Môže si SZČO uplatniť náhrady za používanie súkr.vodidla na cesty z miesta podnikania do prevádzkarní? Dostala som vysvetlenie, že miesto, kde pravidelne vykonáva svoju činnosť sa nedá jednoznačne určiť, pretože je to približne rovnakým pomerom na každom mieste.
kataria
12.01.10,21:50
dobrý deň, pracujem v alfe, nie sme platcami dph, auto je na rodné číslo a používa sa na podnikanie, cestná daň je zaplatená a chcem vyúčtovať pracovnú cestu. Nie som si istá niektorými vecami. Najskôr som si dala do prevádzkovej réžie benzín, ktorý sme tankovali počas celého mesiaca, potom som začala vypisovať knihu jázd..teraz neviem, či som urobila správne, že som ten benzín zaúčtovala? netreba účtovať len benzín, ktorý sa skutočne minie v rozpise jázd? a kedy sa účtuje náhrada za km, na konci roka alebo po každej jazde? mám vypisovať aj tie cestovné príkazy? mockrát Ďakujem mám z toho mierny chaos.
marjankaj
12.01.10,21:56
dobrý deň, pracujem v alfe, nie sme platcami dph, auto je na rodné číslo a používa sa na podnikanie, cestná daň je zaplatená a chcem vyúčtovať pracovnú cestu. Nie som si istá niektorými vecami. Najskôr som si dala do prevádzkovej réžie benzín, ktorý sme tankovali počas celého mesiaca, potom som začala vypisovať knihu jázd..teraz neviem, či som urobila správne, že som ten benzín zaúčtovala? netreba účtovať len benzín, ktorý sa skutočne minie v rozpise jázd? a kedy sa účtuje náhrada za km, na konci roka alebo po každej jazde? mám vypisovať aj tie cestovné príkazy? mockrát Ďakujem mám z toho mierny chaos.
Auto nie je v majetku, potom ani bločky o nákupe PML nie sú nákladom(teda nejdú do réžie) Patrí ti iba paušálna náhrada a náhrada za spotrebované PHL, podľa počtu najazdených km.
kataria
13.01.10,08:55
a čo s tými cestovnými príkazmi? tie sa vypisujú po každej jazde? ktorý zákon o tom hovorí? Ď.
mariana11
14.01.10,17:20
a čo s tými cestovnými príkazmi? tie sa vypisujú po každej jazde? ktorý zákon o tom hovorí? Ď.


POSKYTOVANIE NÁHRAD

Náhrady pri pracovnej ceste
§ 3

(1) Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty; môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ môže zamestnancom, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, určiť podmienky pracovnej cesty podľa odseku 1 jedným rozhodnutím

a) pre viacerých zamestnancov,
b) na viacero pracovných ciest zamestnanca.


Je to zákon o cestovných náhradách
asad3
19.01.10,13:32
prosim o odpoved. Musi s.r.o. zaplatit dan z MV za zamestnanca, ak on pouzil na sluzobnu cestu vozidlo, ktore je napisane na meno jeho manzelky? Dakujem
Chobot
19.01.10,13:43
prosim o odpoved. Musi s.r.o. zaplatit dan z MV za zamestnanca, ak on pouzil na sluzobnu cestu vozidlo, ktore je napisane na meno jeho manzelky? Dakujem

Nie.
korzar
20.01.10,19:20
Rad by som vedel ako účtovať bloky na PH 100% Alebo 80% bez knihy jázd ďakujem.
juja72
21.01.10,19:42
ja by som tiež chcela poradiť: SZČO dochádzal denne 60-70 km určitý čas pracovať na svuje zákazku ktorú dostal. Neodkladal si
však bločiky z nákupu PHM, dáň za r. 2009 zaplati teraz, požival svoje súkromné auto. Môže si uplatniť cestné náhrady a ako ich zdokladovať pre DU?
babi2
21.01.10,19:46
Rad by som vedel ako účtovať bloky na PH 100% Alebo 80% bez knihy jázd ďakujem.
Málo informácií, ale ak máš auto v obchodnom majetku a nechceš robiť knihu jázd, tak potom do výdavkov môžeš dať len 80%, ak chceš uplatniť 100%, treba robiť knihu jázd
tinaM
21.01.10,20:11
Málo informácií, ale ak máš auto v obchodnom majetku a nechceš robiť knihu jázd, tak potom do výdavkov môžeš dať len 80%, ak chceš uplatniť 100%, treba robiť knihu jázd
Len na doplnenie - treba uviesť ešte stav tachometra na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci zdaň. obdobia.
anna81
26.01.10,10:14
ahojte, zaujala ma táto téma. celkom nerozumiem tým 80%. ako sa to počíta?
mysimis
26.01.10,10:16
ahojte, zaujala ma táto téma. celkom nerozumiem tým 80%. ako sa to počíta?

kuk sem:http://www.porada.sk/t109389-80-pausal-spotreby-phm.html
marjankaj
26.01.10,10:27
ahojte, zaujala ma táto téma. celkom nerozumiem tým 80%. ako sa to počíta?

No neviem ako sa to teraz učia počítať v škole.

Nákup PHL v €......................... 100%
x (uplatnenie do nákladov v €)......80%

x= Nákup*80/100=0,8*Nákup

Nás to učili takto:---