kocka503
15.10.09,10:47
Ahojte, poučenie k týmto riadkom hovorí:
K dodatočnému daňovému priznaniu

51. Riadok 35 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní alebo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.

52. Riadok 36 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 35, ak sa má vysporiadať rozdiel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 35 v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).

Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňovom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.

Poznámka: Ak platiteľ dane v dodatočnom daňovom priznaní uvádza v riadkoch 18, 19, 24 a 25, ktoré majú predtlačené znamienko mínus, sumy so znamienkom plus, uvedie znamienko plus pred prvé číslo uvádzanej sumy.


Ale z tohto neviem prísť na správnosť riešenia. Ak som mala za 5/09 nadmerný 3000 Eur, teraz som však zistila, že som mala mať nadmerný len 2800 Eur, tak ako správne vyplním riadok? Naša firma má nadmerný každý mesiac (obchodujeme so zahraničím).
R. 35 vyplním: 200 Eur (so znamienkom +) a riadok 36 nevyplním? Totižto, namerný z 5/09 nám už DÚ vrátil. Skompenzujú si to, alebo im to mám zaplatiť naspäť?
lenkam68
15.10.09,11:58
Daň. priznanie za DDP vyplníš tak, ako malo byť vyplnené v 5/09 a ten rozdiel 200 Eur uvedieš so znamienkom plus na riadku 35 a 36. 200 Eur poukážeš DÚ na účet.
IvetaH
24.10.09,11:52
Ahoj, robím DDP za I.Q a aj za II. Q.
V I.Q. bol NO 363,38 €, ten som v II.Q. odpočítala od vlastnej daňovej povinnosti.
Teraz v DDP vyšiel za I.Q. NO 364,80. Prosím vás, v DDP za II.Q. odpočítam ktorú sumu 364,80 alebo 363,38. Sú to smiešne čísla, ale nechcem pokutu.
ĎAkujem
KEJKA
24.10.09,15:36
DP za II.Q.neopravuješ, ten necháš tak, tomalé číslo - rozdiel uvedieš len v DDP za I.Q. a dohodneš sa so správcom že o tu sumu preplatku zaplatíš menej, alebo ti ho vrátia.
Prípadne sa zamysli, čoi to stojí zato taký malý rozdiel riešiť.
Kedže rozdiel je v prospech platiteľa, nie je pov innosť podať DP a rozdiel si daj do nákladov.
IvetaH
24.10.09,15:49
Kejka, ďakujem za radu. Je to malá čiastka, lenže DDP podávam preto, lebo sa mi zmenili údaje aj na vstupe aj na výstupe.
Preto si myslím, že musím podať DDP. O to 1,20€ mi nejde, veď ma pošta vyjde viac.
Teraz neviem, musím podať DDP ak sa mi zmenili údaje na vstupe aj na výstupe alebo nemusím? Bez ohľadu na výšku rozdielu.
Ešte raz ďakujem
KEJKA
24.10.09,17:13
Kejka, ďakujem za radu. Je to malá čiastka, lenže DDP podávam preto, lebo sa mi zmenili údaje aj na vstupe aj na výstupe.
Preto si myslím, že musím podať DDP. O to 1,20€ mi nejde, veď ma pošta vyjde viac.
Teraz neviem, musím podať DDP ak sa mi zmenili údaje na vstupe aj na výstupe alebo nemusím? Bez ohľadu na výšku rozdielu.
Ešte raz ďakujem
nejde o vstup a výstup, ale o výsledok. Ak DDP neznamená zvýšenie daňovej povinnosti alebo zníženie NO, tak DDP podávať nemusíš.
IvetaH
24.10.09,19:32
Kejka, ešte raz srdečná vďaka. Doteraz som vždy dávala DDP pre akúkoľvek nezrovnalosť v údajoch. A vždy išlo o ...