zanetka68
15.10.09,12:02
Vo firme som začala účtovať rok 2009. Prevzala som účto do roku 2008 s určitými konečnými stavmi účtov. Po kontrole som zistila, že v roku 2007 moja predchodkyňa zaúčtovala do roku 2007 po schválenej závierke (!!!!!!) ďalšie účtovné operácie, vypracovala dodatočné daňové priznanie dane z príjmov PO, ktoré nepodala. Tzn. že v stavoch účtov sa pokračovalo až do počiatočných stavov roku 2009. Teraz to mám riešiť. Zatiaľ som vystornovala, nie vymazala doklady, ktoré boli účtované zle do uzatvoreného roku 2007, aby som sa dostala na stavy, ktoré sú odovzdané na DÚ. Teraz musím zaúčtovať opravy, ktoré robila zle predchodkyňa. Sú to nevýznamné sumy, preto to opravím nedaň.nákladmi a výnosmi. Poraďte mi, či je to ok: zaúčtujem presne to, čo účtovala po uzávierke 2007 ako nedaňové, aby som sa dostala na pôvodné PS z roku 2007 a potom opačným zápisom to opäť zaúčtujem, aby som naúčtovala to ako opravu roku 2007. Vychádza mi, že to bude 2x zdanené. Čo vy na to? :(
Ester plus
15.10.09,14:43
Poraďte mi, či je to ok: zaúčtujem presne to, čo účtovala po uzávierke 2007 ako nedaňové, aby som sa dostala na pôvodné PS z roku 2007 a potom opačným zápisom to opäť zaúčtujem, aby som naúčtovala to ako opravu roku 2007. Vychádza mi, že to bude 2x zdanené. Čo vy na to? :([/QUOTE]

Tento záver je dosť nezrozumiteľne napísaný. Nemalo by tam byť "aby som sa dostala na pôvodné KS roku 2007". Túto celú opravu chceš zrejme účtovať teraz v aktuálnom roku 2009?
zanetka68
15.10.09,15:48
Takže zrozumiteľnejšie:

1. opačným zápisom som stornovala účtovné operácie ešte do roku 2007 tak, aby som sa dostala na konečné stavy roku 2007 uvedené v daň.priznaní, súvahe a VZaS podaných na DÚ.

2. teraz, tzn. v roku 2009 musím urobiť to , aby som opravila počiatočné stavy roku 2009, pretože účtovníctvo pokračovalo so "zlými" stavmi účtov.

3. musím zaúčtovať to, čo som v roku 2007 stornovala do tohto roku ako nedaňové.

Podľa mňa opravy PS 2009 a oprava 2007 budú mať dvojnásobný dopad na daň z príjmu, pretože nechcem robiť dodatočné DP, nie?

Je to už lepšie napísané na pochopenie?
Ester plus
15.10.09,16:10
[QUOTE=zanetka68;1179356]Takže zrozumiteľnejšie:

1. opačným zápisom som stornovala účtovné operácie ešte do roku 2007 tak, aby som sa dostala na konečné stavy roku 2007 uvedené v daň.priznaní, súvahe a VZaS podaných na DÚ.

2. teraz, tzn. v roku 2009 musím urobiť to , aby som opravila počiatočné stavy roku 2009, pretože účtovníctvo pokračovalo so "zlými" stavmi účtov.

3. musím zaúčtovať to, čo som v roku 2007 stornovala do tohto roku ako nedaňové.

Podľa mňa opravy PS 2009 a oprava 2007 budú mať dvojnásobný dopad na daň z príjmu, pretože nechcem robiť dodatočné DP, nie?

K bodu 3.
V roku 2009 opravuješ chyby minulých rokov t.j. z roku 2007. V prípade že sa jedná o chybu, že v roku 2007 bol zaúčtovaný nižší náklad ako mal byť (ako daňový náklad) a ak bol v roku 2007 zaúčtovaný vyšší výnos ako mal byť, tak takáto úprava v účtovníctve roku 2009 je akceptovaná aj z daňového hľadiska a za rok 2007 už nemusíš podávať DDP.
zanetka68
16.10.09,09:30
Ako ale mám opraviť počiatočné stavy roku 2009. Mám zaúčtovať rovnako všetko, čo malo byť predmetom pôvodne mysleného dodatočného priznania, ale opačným zápisom? Iba do predmetu opravy dať poznámku, že sa to týka počiatočných stavov roku 2009 - chyba v roku 2007?

A potom zaúčtovať opäť toto, ale tak ako opravy minulých rokov.

Priznám sa, že tak domotané účto som nevidela dlho. :o
Johanka
16.10.09,09:38
Nie je jednoduchšie podať urobené DDP za rok 2007 ? Jediná chyba, ktorá sa vtedy stala, že sa účtovalo po schválení ... nie, že by to bolo správne, ale hádam sa za to nestriela ;). Treba sa spýtať konateľa - rozhodnutie je na ňom. Ty môžeš nanajvýš doporučiť riešenie.
zanetka68
16.10.09,09:48
Nie je jednoduchšie podať urobené DDP za rok 2007 ? Jediná chyba, ktorá sa vtedy stala, že sa účtovalo po schválení ... nie, že by to bolo správne, ale hádam sa za to nestriela ;). Treba sa spýtať konateľa - rozhodnutie je na ňom. Ty môžeš nanajvýš doporučiť riešenie.

Práve rozhodnutie konateľa je také, že nepodávať DDP. A nie je správne doúčtovávať niečo po schválenej závierke, ukončenom roku a valnom shromaždení. Opravy sa predsa robia v roku, kedy sa zistia, nie? Moja predchodkyňa je robila v novembri 2008 a zaúčtovala s dátumom 31.12.2007 do roku 2007. :-(
Ester plus
16.10.09,11:10
Vystornovaním chyby v roku 2007 si len uviedla účtovníctvo r.2007 do stavu ako malo byť podľa pôvodne podaného DP (bez ohľadu na nepodané DDP). Ale aj napriek tejto oprave ti nesedia PS r. 2009 - takže v tomto roku zaúčtovaním upravíš tieto PS na správne stavy s tým, že ak ti doúčtovaním vznikne náklad alebo ponížiš výnos, to čo si zaúčtovala v účtovnícve r.2009 (a súvisi to s opravou chýb z roku 2007) bude toto zaúčtovanie akceptované aj na daňové účely.
Johanka
16.10.09,11:22
Ak prihliadneme na bilančnú kontinuitu - aké boli PS v roku 2008 ? KS z roku 2007 pred úpravami alebo po "neštandardných" úpravách ?
zanetka68
16.10.09,12:34
Ak prihliadneme na bilančnú kontinuitu - aké boli PS v roku 2008 ? KS z roku 2007 pred úpravami alebo po "neštandardných" úpravách ?

Ako som uviedla, pokračovalo sa ďalej teda aj v r.08 a PS r. 09 so stavmi po zaúčtovaní operácií, ktoré mali byť v DDP. Nie je dodržaná kontinuita. Preto som teraz vystornovala všetky zápisy po podaní riadneho DP, aby stavy sedeli na odovzdanú súvahu a VZaS 2007. Rok 2008 má zlé PS a KS. Teraz musím opraviť PS roku 2009. Rok 2008 zostane tak, pretože je uzavretý. :confused:
zanetka68
16.10.09,16:28
Haló múdre hlavičky, pomôžte.
Ester plus
17.10.09,13:12
Rok 2008 už neupravuješ. V príspevku 8 som síce písala že upravíš PS ale tie sa už vlastne upraviť nedajú, nakoľko KS r 2008 a PS r. 2009 musia súhlasiť. Teda zaúčtovaním opravy chýb roku 2007 v r.2009 dostaneš vlastne reálne KS.
zanetka68
19.10.09,08:21
Rok 2008 už neupravuješ. V príspevku 8 som síce písala že upravíš PS ale tie sa už vlastne upraviť nedajú, nakoľko KS r 2008 a PS r. 2009 musia súhlasiť. Teda zaúčtovaním opravy chýb roku 2007 v r.2009 dostaneš vlastne reálne KS.

Ja viem, že nemôžem opravovať rok 2008, ale musím sa dostať na stavy, ktoré mali byť z roku 2007 - to je jedna oprava v roku 2009 a druhé účtovanie je v roku 2009 a to, ktoré bolo mienené ako dodatočné, pretože sú to opravy, ktoré musia byť doúčtované.
Kolegyňa predo mnou chcela opraviť účto iba zvolila nesprávny spôsob a ja to musím dať do poriadku.
zanetka68
19.10.09,11:49
Takže aj pre druhých s rovnakým problémom.

Mám to potvrdené daňovou poradkyňou. Tak ako som písala, dodaní sa oprava počiatočných stavov v roku 2009 a doúčtujú sa opäť účtovné operácie, ktoré sa mali týkať pôvodného daňového priznania, preto dôjde k dodaneniu 2x. Samozrejme, ak sa účtovná jednotka rozhodne nepodávať DDP.

Majte sa. ;)