Monica838
15.10.09,13:25
Ahojte,

prosím vás, chcela by som sa spýtať, či ide o trojstranný obchod, ak prvý dodávateľ a prvý odberateľ sme zo Slovenska a len druhý odberateľ je z iného členského štátu EÚ?

Ďakujem
adabirk
15.10.09,15:29
- skúste si pozrieť Metodický pokyn DR SR k trojstrannému obchodu:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mpdph04.rtf

- podľa môjho názoru vo vašom prípade neide o trojstranný obchod - tento sa vykonáva medzi osobami identifikovanými na daň v troch rôznych členských štátoch.
Lianka
15.10.09,19:59
§ 45
Oslobodenie od dane
pri trojstrannom obchode

(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,
b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet,
e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.
Zakon o DPH
Monica838
20.10.09,10:47
Ďakujem pekne za radu :)
v.balogova
16.04.10,21:51
A ide o trojstranný obchod aj pri službách - doprave, ak odberateľ zo SK si objedná u nas (tiež SK) prepravu do AT s poznámkou, že tovar ide ďalej mimo EU? Na základe toho ide o dadanie bez DPH. Ale kde to zaradím v DPH?