Daga
21.07.04,11:30
Je podľa zákona 595/2003 autorádio daňový náklad?
Evica
21.07.04,12:00
Pokiaľ máš automobil, do ktorého to rádio kupuješ v majetku spoločnosti a ak to predošlé bolo predané (alebo tam vôbec nebolo), tak podľa mňa je daňovým výdavkom, akurát, že si z neho nemôžeš odpočítať DPH a do daňových výdavkov ide suma i s DPH.
Luckasari
21.07.04,12:04
suhlasim s Evica, danovy naklad bez naroku na odpocitanie DPH
Daga
21.07.04,14:12
Ďakujem za odpoveď.
Hanka
04.08.05,09:41
Oprasujem staru temu, je ich tu viac k tomuto problemu.
Kedze nazory v jednotlivych temach nie su zhodne, bola by som rada keby sa nasiel niekto kto vie presne povedat v ktorom § v zakone o dani z prijmu najdem, ci je autoradio dokupovane dodatocne v druhom roku uzivania danovym nakladom?
Jedna sa o osobne auto kupovane na leas.
michaela25
04.08.05,18:12
A keď kúpim autorádio do terénneho auta môžem si odpočitať DPH a dať to do daňových nákladov?
ondrejvla
04.08.05,19:00
A keď kúpim autorádio do terénneho auta môžem si odpočitať DPH a dať to do daňových nákladov?Do nákladného si môžeš odpočítať DPH!
Rádia, televízory si môžeš odpočítať len na prevádzkach, kde je to nutnosťou, napr.hotely, reštaurácie,diskotéky..
Opravujem odpoveď!
Johanka
04.08.05,20:20
V § 49 Zákona o DPH je v ods.7 vymenované pri akých nákupoch si platiteľ nemôže odpočítať DPH. Na základe toho si myslím, že pri nákupe autorádia do nákl.auta si DPH odpočítať môžeš. Keby to bolo tak ako píše Vlasta , tak by sme pri nákupoch nákl.áut museli nejako vyčleniť z OC hodnotu autorádia a primerane krátiť daň - čo nám žiadny § neukladá.


To čo napísala Vlasta je trocha primiešané z dane z príjmu, kde sa myslím ešte v roku 2003 nedali dať do nákladov nákupy rádií a televízorov resp. ich zostatkových cien pri predaji, ale toto už v zákone platnom v súčasnosti nenájdeš. A už vôbec tam nebola previazanosť na DPH.
Johanka
04.08.05,20:32
Oprasujem staru temu, je ich tu viac k tomuto problemu.
Kedze nazory v jednotlivych temach nie su zhodne, bola by som rada keby sa nasiel niekto kto vie presne povedat v ktorom § v zakone o dani z prijmu najdem, ci je autoradio dokupovane dodatocne v druhom roku uzivania danovym nakladom?
Jedna sa o osobne auto kupovane na leas.Nákup autorádia je technické zhodnotenie automobilu. Ak za zdaňovacie obdobie technické zhodnotenie jednotlivého hm.majetku neprevýši 30 tis., tak môžeš toto tech.zhodnotenie dať do nákladov. Zákon však umožňuje daňovníkovi rozhodnúť sa, že aj TZ nižšie ako 30 tis. bude odpisovať(§ 29 Zákona o dani z príjmov).
Čiže ak kúpiš na tento automobil iba rádio za 25 tis, môžeš ho dať do nákladov.
Ak však kúpiš ešte niečo , čo zhodnocuje auto a spolu s rádiom to bude za viac ako 30 tis., tak zvyšuješ cenu auta a odpisuješ.
ondrejvla
04.08.05,20:35
Nie, ani do nákladného si nemôžeš odpočítať DPH! Rádia, televízory si môžeš odpočítať len na prevádzkach, kde je to nutnosťou, napr.hotely, reštaurácie,diskotéky..
Opravujem, skutočne som išla podľa zákona z r.2003, ZoDP. Autorádia mse mohli dať do nákladov len pri predaji áut, tzn. ich nákup bol podmienený, že sú tovarom. A TV a rádia sme kupovali pre hotel, nakoľko to patrí k povinnej výbave hotela.
pyton
04.08.05,20:41
Tak ako hovorí Johanka, zákon o DPH v tom citovanom paragrafe hovorí iba o príslušenstve osobného vozidla, nie nákladného. Tak ak ide o nákladný automobil, tak si z autorádia môžeš odpočítať DPH.
Katarina
07.08.05,19:11
Nákup autorádia je technické zhodnotenie automobilu. Ak za zdaňovacie obdobie technické zhodnotenie jednotlivého hm.majetku neprevýši 30 tis., tak môžeš toto tech.zhodnotenie dať do nákladov. Zákon však umožňuje daňovníkovi rozhodnúť sa, že aj TZ nižšie ako 30 tis. bude odpisovať(§ 29 Zákona o dani z príjmov).
Čiže ak kúpiš na tento automobil iba rádio za 25 tis, môžeš ho dať do nákladov.
Ak však kúpiš ešte niečo , čo zhodnocuje auto a spolu s rádiom to bude za viac ako 30 tis., tak zvyšuješ cenu auta a odpisuješ.
Nemyslím si, že autorádio je technické zhodnotenie automobilu. Predsa
nemení a ani nezvyšuje parametre auta. Súhlasím s tým, že je to daňový náklad.
rene
07.08.05,21:47
No ak tam rádio predtým nebolo, tak sa menia , či nie ?
bepo
07.08.05,22:45
No ak tam rádio predtým nebolo, tak sa menia , či nie ?Myslíš že sa menia parametre auta?Áno,zo starej šunky je to potom trés chic žihadlo :D
durisovad
07.08.05,22:56
Ja by som povedala asi takto: ak je v aute namontovana priprava na autoradio (antena, reproduktory a pod.) a autoradio sa kupuje ako samostatna vec, potom by to mohol byt jednorazovy naklad. Ale ak sa ta priprava kupuje spolu s radiom, tak potom by som bola na pochybach. A radsej by som to zaradila ako zhodnotenie.
Johanka
08.08.05,10:00
Technickým zhodnotením je okrem iného aj modernizácia , pod ktorou rozumieme rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku.

Takže, keď si dám do trabanta super rádio, hneď je z toho iná kára.
Jana Acsová
08.08.05,13:59
Doplnenie k základným pojmom:
§ 13 ods. 5 postupov účtovania - na príslušnom účte dlhodobého majetku sa účtuje aj príslušenstvo, napríklad prídavné alebo výmenné zariadenia, ktorú sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne.
Príslušenstvom veci sú veci (blbá štylizácia ale je to citované z občianskeho zákonníka § 121 ods. 1), ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali.

Ak vychádzame z definície, autorádio nemá samostatné použitie (aspoň nepredpokladám, že by si niekto kupoval autorádio z dôvodu špeciálneho dizajnu do poličky v obývačke, či kancelárii) bez automobilu, preto ho možno považovať za príslušensto. Vychádzajúc z postupov účtovania, príslušenstvo účtujeme na príslušnom účte dlhodobého majetku, avšak opäť musíme vychádzať z nadväzujúcich skutočností, ktorými sú zásady účtovania spravidla obsiahnuté v internej smernici. Na základe zvoleného postupu dodatočne nakupované autorádio sa môže považovať za technické zhodnotenie a účtovať k pôvodne obstaranému automobilu, resp. v závislosti od jeho vstupnej ceny aj do materiálu. Bližšie o tom popisuje § 21 ods. 3 postupov. V tomto odseku sa v prípade nižšej ceny, ako ustanovuje zákon o daniach z príjmov (t.č. 30 tis. Sk) hovorí aj o možnosti účtovania do nákladov na hospodársku činnosť, do ktorých patria účty účtových skupín 50-55, teda aj účtovanie spotreby materiálu. Zvolené účtovanie závisí od interných postupov účtovnej jednotky, ktoré by mali byť zapracované v internej smernici. Zákon o daniach z príjmu akceptuje náklady zaúčtované účtovnou jednotkou. Limitované sú iba odpisy podľa ZDP t.j. u majetku, ktorý sa odpisuje podľa § 27 a 28 t.j. rovnomerné alebo zrýchlené odpisy majetku a jeho technického zhodnotenia so vstupnou cenou vyššou ako 30 tis. Sk.

Pre účely DPH platí iba obmedzenie u osobných automobilov (tak to bolo uvádzané aj v predchádzajúcich príspevkoch), čiže automobilov kategórie M1, nie je nárok na odpočet DPH z autorádia (§ 49 ods. 7 písm. b) ZDPH). U automobilov inej kategórie túto podmienku neskúmame.

Záverom je však potrebné ešte pripomenúť, že daňové náklady, ako aj nárok na odpočítanie dane (okrem osobného auta, kde nárok na odpočítanie vylučuje § 49 ods. 7) sú podmienené využívaním a súvislosťou majetku s podnikaním. Je na účtovnej jednotke a daňovom subjekte, ako si obháji uznanie výdavku a teda aj odpočítanej DPH.
V poslednom období som sa stretla s miernym tlakom zo strany DÚ na túto oblasť. Ale netreba sa dať (ak auto nerozváža krmivo pre kravy zo sýpky do maštale - tam by to bol asi problém).http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Jana Acsová
08.08.05,14:32
Takže, keď si dám do trabanta super rádio, hneď je z toho iná kára.
Alebo pojazdné rádio?http://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif
petovsan
16.10.06,10:51
Mám ešte jednu otázku k tejto starej téme: ak si spoločnosť zaobstarala úžitkové vozidlo (N1) v 01/2006 na leasing a v júli 2006 zakúpila do tohto vozidla autorádio s reproduktormi v celkovej hodnote Sk5.300,-, musím navýšiť obstar. hodnotu leasing. vozidla, alebo je možné zaúčtovať autorádio priamo do nákladov, aj keď je zakúpené v tom istom roku ako obstaranie IM?
Jana Acsová
16.10.06,10:54
Mám ešte jednu otázku k tejto starej téme: ak si spoločnosť zaobstarala úžitkové vozidlo (N1) v 01/2006 na leasing a v júli 2006 zakúpila do tohto vozidla autorádio s reproduktormi v celkovej hodnote Sk5.300,-, musím navýšiť obstar. hodnotu leasing. vozidla, alebo je možné zaúčtovať autorádio priamo do nákladov, aj keď je zakúpené v tom istom roku ako obstaranie IM?Nie. Nenavyšovať OC. Na dokúpené príslušenstvo pozeráte z pohľadu jeho obstarávacej ceny (a vstupnej ceny) ako na samostatný majetok. Pozor na hodnotu zhodnotenia predmetu leasingu za ročné obdobie, t.j. sledujte celkové zhodnotenie, či za zdaňovacie obdobie spolu nepresiahne 30 tis. Sk.
petovsan
17.10.06,16:11
Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným, aj som si to myslela, len zas ten chvíľkový pocit pochybnostííííí ...
Januška
18.10.06,22:31
Nezabudni platiť koncesionársky poplatok Sl. rozhlasu.
Janinkaaa
12.05.08,11:23
Pôvodca textu príspevku: petovsan
Mám ešte jednu otázku k tejto starej téme: ak si spoločnosť zaobstarala úžitkové vozidlo (N1) v 01/2006 na leasing a v júli 2006 zakúpila do tohto vozidla autorádio s reproduktormi v celkovej hodnote Sk5.300,-, musím navýšiť obstar. hodnotu leasing. vozidla, alebo je možné zaúčtovať autorádio priamo do nákladov, aj keď je zakúpené v tom istom roku ako obstaranie IM?


Nie. Nenavyšovať OC. Na dokúpené príslušenstvo pozeráte z pohľadu jeho obstarávacej ceny (a vstupnej ceny) ako na samostatný majetok. Pozor na hodnotu zhodnotenia predmetu leasingu za ročné obdobie, t.j. sledujte celkové zhodnotenie, či za zdaňovacie obdobie spolu nepresiahne 30 tis. Sk.

Mám podobný prípad, len my sme kupovali os. automobil. Automobil zakúpený v 04/2008 a aj v 04/2008 sme kúpili autorádio za 3000 Sk spolu s DPH + 2000 Sk s DPH inštalácia.
Zaúčtujem do spotreby ? 5 000,00 Sk 501/211.
Nie je to tech. zhodnotenie v roku obstarania majetku ?
Tweety
12.05.08,11:25
Pôvodca textu príspevku: petovsan
Mám ešte jednu otázku k tejto starej téme: ak si spoločnosť zaobstarala úžitkové vozidlo (N1) v 01/2006 na leasing a v júli 2006 zakúpila do tohto vozidla autorádio s reproduktormi v celkovej hodnote Sk5.300,-, musím navýšiť obstar. hodnotu leasing. vozidla, alebo je možné zaúčtovať autorádio priamo do nákladov, aj keď je zakúpené v tom istom roku ako obstaranie IM?Mám podobný prípad, len my sme kupovali os. automobil. Automobil zakúpený v 04/2008 a aj v 04/2008 sme kúpili autorádio za 3000 Sk spolu s DPH + 2000 Sk s DPH inštalácia.
Zaúčtujem do spotreby ? 5 000,00 Sk 501/211.
Nie je to tech. zhodnotenie v roku obstarania majetku ?
Je to príslušenstvo OA, je potrebné navýšiť OC.
Janinkaaa
12.05.08,11:40
TWEETY :
Z príspevku od p. Acsovovej som pochopila, že nemám navyšovať vstupnú cenu automobilu.
Alebo som zle pochopila jej odpoveď ?
Jana Acsová
12.05.08,11:57
Príslušenstvo sa priradí k hlavnej veci súčasne v prípade, že dôjde k súčasnému zaradeniu do užívania. Záleží na tom, kedy bolo auto zaradené do používania a či bolo autorádio dokúpené po zaradení alebo nie.

A k otázke predtým len upozorním, že sa týkala autorádia k automobilu, ktorý bol obstarávaný formou finančného prenájmu.
Jana Acsová
12.05.08,11:59
Z príspevku od p. Acsovovej som pochopila, že nemám navyšovať vstupnú cenu automobilu.
Alebo som zle pochopila jej odpoveď ?Každú odpoveď na Porade je potrebné chápať v kontexte konkrétneho zadania.
Riešení k autorádiu môže byť viac.
Janinkaaa
12.05.08,12:08
Ďakujem pekne.
Aj my sme kúpili os. automobil na leasing.
Auto bolo zaradené do používania 07.04.2008 a 20.04.2008 bolo dokúpené autorádio.
Takže, keď auto bolo už zaradené a potom bolo dokúpené autorádio, môžem účtovať priamo do nákladov ?
Pochopila som to správne ?
Jana Acsová
12.05.08,12:50
Ďakujem pekne.
Aj my sme kúpili os. automobil na leasing.
Auto bolo zaradené do používania 07.04.2008 a 20.04.2008 bolo dokúpené autorádio. Takže, keď auto bolo už zaradené a potom bolo dokúpené autorádio, môžem účtovať priamo do nákladov ? Pochopila som to správne ?
Pochopili. Postup by mal byť premietnutý vo Vašom vnútornom predpise - účtovanie zhodnotenia v ocenení neprevyšujúcom 30 tis. Sk do zásob.
Janinkaaa
12.05.08,13:15
Ďakujem Vám veľmi pekne p. Janka.
Anja111
15.05.08,21:44
Spol. s r. o. kúpila nákladný automobil na lízing. V ten istý deň kúpila doňho aj autorádio v hodnote 4000 Sk, ale od úplne iného dodávateľa. Súhlas od lízingovej spoločnosti nemá.
Poraďte, prosím, ako mám to autorádio zaúčtovať? Ako súčasť OC, alebo priamo do nákladov?
Vranová
15.05.08,22:10
Vstupná cena pri finančnom prenájme

-vstupná cena hmotného majetku obstáravaného formou finančného prenájmu stanovená v §25 zákona o dani z príjmov sa nezhoduje s obstarávacou cenou hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu, ktorou je tento majetok ocenený v účtovníctve.

-obstarávavaciu cenu predmetu finančného prenájmu podľa postupov účtovania tvorí:
1)istina, ktorá je definovaná v §30a postupov účtovania a to ako rozdiel medzi celkovou dohodnutou sumou platby a nerealizovaným finančným nákladom, pričom súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú prejde vlastnícke právo na nájomcu po ukončení finančného prenájmu
2)náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu, ktoré vzniknú do času uvedenia tohto predmetu do užívania, ktoré nie sú súčasťou istiny, ale sa účtujú samostatne na ťarchu účtu 042-Obstaranie dlhodobého hmot.majetku. Takýmto výdavkom môže byť poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy, dopravné, montáž, clo , prípadne technické zhodnotenie vykonané a hradené nájomcom do času uvedenia majetku do užívania,
3)výdavky charakteru tech.zhodnotenia, ktoré vzniknú nájomcovi po uvedení do užívania

Vstupná cena na účely daňového odpisovania je podľa § 26 ods.8 zákona o dani z rpíjmov stanovená s odvolaním na postupy účtovania ako istina zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu do doby jeho zaradenia do užívania. Podľa môjho názoru vchádza do OC, ak nebol už majetok zaradený do užívania.
Petra29
15.05.08,22:49
Podľa mňa nie je také jednoznačné, či autorádio je techn.zhodn.vozidla. Osobne si myslím, že nie. Taktiež napr.nákup koberčekov, poťahov a pod. aj ked pred zaradením do používania, nedávam do OC, ale priamo do nákladov.
Vranová
15.05.08,22:56
Prečo potom to dávaš do spotreby, keď nemáš ani majetok do ktorého to dávaš? kde to teda spotrebuješ, do čoho?
Petra29
15.05.08,23:08
P.Vranová, ak si prečítate túto tému od začiatku, zistíte, že názorov na túto problematiku je viac a asi ju nedoriešime, závisí od posúdenia konkrétneho prípadu. A spotrebný materiál /ako uvádzané koberčeky napr./ podľa spôsobu účtovania sp.A alebo B, môžem mať predsa "na sklade", v príslušnej skladovej evidencii a po zaradení majetku sú v používaní, v spotrebe./
Vranová
15.05.08,23:20
pre Petru29.
Aj to je spôsob ako to dostať do nákladov priamo a hlavne po zaradení. Ale určite to je zložitejší spôsob ako to dostať do spotreby, ale zas to ide priamo do spotreby a zníži sa tým základ dane v danom roku a nie postupne cez odpisy. V tom s Vami súhlasím Petra29!
Anja111
16.05.08,08:15
Ďakujem veľmi pekne za reakcie...
Vladimír Ozimý
16.05.08,08:35
Ešte ja sa chcem vyjadriiiť :rolleyes:

1) autorádio kúpené po zaradení auta do užívania jednoznačne do spotreby
2) autorádio kúpené pred zaradením do užívania jednoznačne ako obstarávací náklad

Ale osobne si myslím ak auto spĺňa všetky technické funkcie pre užívanie a sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov (zákon 725/2004 o premávke na pozemných komunikáciach) potom najskôr zaradím auto a potom až rádio a tým ho dostanem do nákladov...cenu by som navýšil len v tom prípade ak by som ho fakt nemal zaradené a účtoval by som o ňom na účte 042.

To je všetko z dnešných správ o počasi:D
Anja111
16.05.08,09:50
Ďakujem... Už ma zneisťuje len fakt, že nepožiadal lízingovku o povolenie. Zrejme ho tam pre istotu pošlem...
betka
16.05.08,09:59
Ďakujem... Už ma zneisťuje len fakt, že nepožiadal lízingovku o povolenie. Zrejme ho tam pre istotu pošlem...

Veľa ľudí vlastní auto na leasing. Ale pre pokoj duše poslať môžete. Osobne by som sa s týmto nezaťažovala. Autá sú zabezpečené tak, že rádio je možné namontovať i demontovať bez nejakých zásahov, kt. mi zmenia parametre automomobilu.

Ak b y ste však chceli urobiť strešné okno na aute, potom je naozaj potrebný súhlas od leasingovky, že s tým súhlasí.
V prípade rádia nie je zásah do automobilu.
Modroocko
16.05.08,10:18
Záverom je však potrebné ešte pripomenúť, že daňové náklady, ako aj nárok na odpočítanie dane (okrem osobného auta, kde nárok na odpočítanie vylučuje § 49 ods. 7) sú podmienené využívaním a súvislosťou majetku s podnikaním. Je na účtovnej jednotke a daňovom subjekte, ako si obháji uznanie výdavku a teda aj odpočítanej DPH.
V poslednom období som sa stretla s miernym tlakom zo strany DÚ na túto oblasť. Ale netreba sa dať (ak auto nerozváža krmivo pre kravy zo sýpky do maštale - tam by to bol asi problém).http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

Viem od jednej kontrolórky z DÚ, že podnikatelia vo všeobecnosti nemajú problém obhájiť si kúpu autorádia pre potreby podnikania. Argumentácia - celý deň som v aute, musím byť informovaný o podstatných legislatívnych zmenách, nemám času študovať všetky zákony, čo vyjdú - obyčajne celkom slušne obstojí. A má aj svoje opodstatnenie. Okrem toho - aj dopravné informácie pomáhajú podnikateľovi ušetriť čas zmenou trasy, či termínu jazdy, tento ušetrený čas môže radšej venovať podnikaniu ako zbytočnému vystávaniu v kolónach áut.
betka
16.05.08,10:41
Ešte mám takú menšiu pripomienku k príspevkom.

Ak by som rádio kúpila i za cenu vyššiu ako 30 tis. Sk. Nepovažovala by som to za TZ auta, ale za samostatnú hnuteľnú vec. Prečo?

Existujú 2 typy autorádií.
1. Autorádio, kt. si voľne kúpim za 35 tis. Sk a môžem si ho namontovať z jedného auta do druhého. Ak si však kúpim takéto drahé radio, uvažujem spôsobom, že ak by som náhodou auto predala, demontujem ho, pretože je samostatnou hnuteľnou vecou a namontujem do druhého auta. Mám k nemu vytvorenú samostanú kartu.

2. druhým typom autorádia je autorádio, kt. je priamo v aute, a nemôžem ho demontovať ani použiť pre iný automobil. Kupujem ho priamo ako súčasť automobilu, a je súčasťou jeho VC. Už o tomto rádiu nemôžem uvažovať ako o samostatnej hnuteľnej veci. Napr. tieto autorádia sú súčasťou drahších a luxusnejších áut (ani našich zlodejou nezaujímajú, ani sa mi nestane, že je rádio fuč, pretože nemá pre nich cenu, a nemajú k nemu PIN:D:D)

Ak by sa však v tomto prípade stalo, že automobil nie je vybavený takýmto rádiom, a rozhodnem sa ho namontovať "neskôr", už si ho nenamonujem sama, ale je potrebné zájsť do môjho servisu, kde mi ho namontujú ako pevnú, nedemontovateľnú súčasť auta, potom zvýšim VC (ZC)
Vladimír Ozimý
16.05.08,11:03
Ešte mám takú menšiu pripomienku k príspevkom.

Ak by som rádio kúpila i za cenu vyššiu ako 30 tis. Sk. Nepovažovala by som to za TZ auta, ale za samostatnú hnuteľnú vec. Prečo?

Existujú 2 typy autorádií.
1. Autorádio, kt. si voľne kúpim za 35 tis. Sk a môžem si ho namontovať z jedného auta do druhého. Ak si však kúpim takéto drahé radio, uvažujem spôsobom, že ak by som náhodou auto predala, demontujem ho, pretože je samostatnou hnuteľnou vecou a namontujem do druhého auta. Mám k nemu vytvorenú samostanú kartu.

2. druhým typom autorádia je autorádio, kt. je priamo v aute, a nemôžem ho demontovať ani použiť pre iný automobil. Kupujem ho priamo ako súčasť automobilu, a je súčasťou jeho VC. Už o tomto rádiu nemôžem uvažovať ako o samostatnej hnuteľnej veci. Napr. tieto autorádia sú súčasťou drahších a luxusnejších áut (ani našich zlodejou nezaujímajú, ani sa mi nestane, že je rádio fuč, pretože nemá pre nich cenu, a nemajú k nemu PIN:D:D)

Ak by sa však v tomto prípade stalo, že automobil nie je vybavený takýmto rádiom, a rozhodnem sa ho namontovať "neskôr", už si ho nenamonujem sama, ale je potrebné zájsť do môjho servisu, kde mi ho namontujú ako pevnú, nedemontovateľnú súčasť auta, potom zvýšim VC (ZC)

to je správna pripomienka :) ........ plne súhlasím.... a čo z toho vyplýva...nech napíšeme čokoľvek aj tak si každý urobí po svojom :D