Mayline
15.10.09,15:20
Ak spoločník a zároveň konateľ s.r.o.,nie je v pracovno-právnom vzťahu k s.r.o. a nemá ani žiadnu inú zmluvu s s.r.o., má nárok na stravné? Ak sa v zmysle zákona posudzuje ako zamestnanec, môže si do nákladov účtovať len 55% z nároku na stravné alebo celú sumu ako SZČO?
Paula
15.10.09,15:24
Mayline
21.10.09,19:38
a keď nie sú žiadni zamestnanci na prerokovanie rozšírenia okruhu zamestnancov? sú len 2 spoločníci,súčasne konatelia
Lianka
22.10.09,13:30
Tak konatel nema narok na stravne listky, lebo nebola splnena podmienka § 152, ods. 7 "po prerokovaní so zástupcami zamestnancov".

Konatel alebo spolocnik ma vsak narok na cestovne nahrady podla zakona o cestovnych nahradach.
Eva99
02.11.09,09:28
Prosím Vás, ak je konateľ zároveň zamestnancom, má uzatvorenú pracovnú zmluvu, má nárok na stravné lístky. Ale čo ak ich nechce? Treba o tom napísať nejaké vyhlásenie, alebo je to v poriadku, ak si ich nedáva?
Lianka
02.11.09,09:39
Eva99
02.11.09,09:46
Ďakujem veľmi pekne, ale neviem tam nejako nájsť prípad konateľa, ktorý je zamestnancom. Je jediným konateľom, takže stravné lístky zabezpečuje vlastne sám sebe a nechce ich ani zabezpečovať, ani prijímať...
Lianka
02.11.09,10:02
Konatel, ktory je zaroven aj zamestnancom v tej firme v riadnom pracovnom pomere, sa posudzuje ako zamestnanec.

Predpokladam, ze ma pracovnu zmluvu na inu cinnost ako na cinnost konatela. V suvislosti s vykonom prace konatela nemoze mat uzatvorenu pracovnu zmluvu.
Eva99
02.11.09,10:15
Konatel, ktory je zaroven aj zamestnancom v tej firme v riadnom pracovnom pomere, sa posudzuje ako zamestnanec.

Predpokladam, ze ma pracovnu zmluvu na inu cinnost ako na cinnost konatela. V suvislosti s vykonom prace konatela nemoze mat uzatvorenu pracovnu zmluvu.

Áno, pracovnú zmluvu má samozrejme na inú činnosť. Ja to vlastne riešim len preto, že keď sa to tak vezme, odmietnutie stravných lístkov zákon nepovoľuje z dôvodu, aby sa náhodou nestalo, že zamestnávateľ nezabezpečí stravné lístky a zamestnancov donúti, aby ich "akože" odmietli. Počíta sa tu s dvoma osobami, ktoré majú rozdielny zámer. V tomto prípade ide o jednu osobu, tu nie je priestor na dohady, či nebol vyvíjaný nátlak alebo ktorá strana stravovanie odmietla. Myslíte, že aj v tomto prípade je tak jednoznačná povinnosť zabezpečiť stravné lístky?
Eva99
02.11.09,11:03
Prosím Vás, nikto neriešite takúto otázku? Hlavne teraz, keď je podnikanie dosť problematické a konateľ urobí čokoľvek, aby znížil náklady a firmu udržal, vzdá sa aj svojich stravných lístkov. Nemáte na to názor? Ani on nemôže odmietnuť, keď tým vlastne pomáha sám sebe? Nie je to trochu iný prípad, ako keď ide o zamestnanca, ktorý nemá so samotnou spoločnosťou nič spoločné?
Eva99
02.11.09,11:44
Prosím Vás, nikto neriešite takúto otázku? Hlavne teraz, keď je podnikanie dosť problematické a konateľ urobí čokoľvek, aby znížil náklady a firmu udržal, vzdá sa aj svojich stravných lístkov. Nemáte na to názor? Ani on nemôže odmietnuť, keď tým vlastne pomáha sám sebe? Nie je to trochu iný prípad, ako keď ide o zamestnanca, ktorý nemá so samotnou spoločnosťou nič spoločné?

Posúvam...
miriza
27.05.10,11:32
Ahojte, moja sestra nastupuje 01.07.2010 na materskú dovolenku, ako zamestnanec, zároveň je aj konateľke vo svojej s. r. o. Nemá v s. r. o. pracovno právny vzťah ani inú zmluvu, má nárok na stravné lístky a na účtovanie cestovných náhrad keď bude na materskej? Dík
Mirkaska
24.06.10,10:44
Pozri napr. tu:

http://www.porada.sk/887830-post20.html

Ja som na DRSR našla toto:
Má konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň aj jedným zo spoločníkov, nárok na stravné lístky? Ak áno, sú daňovým výdavkom spoločnosti vo výške 55%?

V zmysle § 5 ods.1 písm. b) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa príjem konateľa (za výkon funkcie bez ohľadu na druh zmluvy - zmluva o výkone funkcie konateľa, mandátna zmluva ...) a spoločníka považuje za príjem zo závislej činnosti a podľa ods. 2 konateľ a spoločník sa považujú za zamestnancov. V prípade, že v zmysle § 152 ods. 7 písm. c) Zákonníka práce nie je (po prerokovaní so zástupcami zamestnancov) rozšírený okruh fyzických osôb, ktorým zamestnávateľ zabezpečí stravovanie, konateľ a spoločník nemá nárok na stravné lístky. Ak zamestnávateľ bude spoločníkovi a konateľovi napriek tomu prispievať na stravovanie, ide o dobrovoľné poskytnutie stravovania tzn. o nedaňový výdavok zamestnávateľa vzhľadom na to, že povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie podľa § 152 ods.1 Zákonníka práce sa viaže výlučne na pracovný pomer. Ak teda nie je rozšírený okruh osôb, u takéhoto zamestnanca (konateľa a spoločníka, zamestnanca na dohodu...) ide o nepeňažné plnenie, ktoré nie je oslobodené od dane podľa § 5 ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov a hodnota plnenia sa zdaní v zmysle § 35 v úhrne príjmov v mesiaci poskytnutia takéhoto plnenia.

Z toho vyplýva, že ak je rozšírený okruh osôb zástupcami zamestnancov o konateľa, má tento nárok na stravný lístok, a teda 55% zo sumy stravného je daňovým výdavkom spoločnosti. OK?
Tweety
24.06.10,11:31
Ja som v článku našla rozpor medzi prvou a druhou vetou,v prvej vete sa považuje za zamestnanca a v druhej by mal patriť do rozšír. okruhu FO? podľa mňa toto nie je práve najlepší článok.
Mirkaska
24.06.10,13:56
Ja som v článku našla rozpor medzi prvou a druhou vetou,v prvej vete sa považuje za zamestnanca a v druhej by mal patriť do rozšír. okruhu FO? podľa mňa toto nie je práve najlepší článok.
to nie je článok, to je odpoveď na www. DRSR v rámci FAQ
Mirkaska
30.06.10,11:41
posúvam
VieraPopluharova
30.06.10,12:30
Ak je konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným zamestnancom spoločnosti (je v pracovnom pomere resp. po prerokovaní so zástupcami zamestnancov je rozšírený okruh osôb, ktorým je zamestnávateľ povinný poskytnúť stravovanie na pracovisku o zamestnancov napr. na dohody a pod.) a ak sú splnené podmienky definované § 152 Zákonníka práce, v tomto prípade je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie aj konateľovi.
Pokiaľ je len konateľ sám, nemá uzatvorený žiadny pracovnoprávny vzťah ani obdobný vzťah, tak nemá nárok na stravné lístky, lebo nebola splnená podmienka § 152, ods. 7 "po prerokovaní so zástupcami zamestnancov".
Konateľ alebo spoločník má však nárok na cestovné náhrady podľa zákona o cestovných náhradách.
VieraPopluharova
30.06.10,12:39
Stravné - tuzemská a zahraničná pracovná cesta
1 jún, 2009 - 14:43
Pokiaľ ste zamestnávateľ, konateľ spoločnosti alebo samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník), máte voči zamestnancom určité povinnosti v oblasti stravovania a poskytovania pitného režimu. Súčasne i vám, ako konateľovi alebo živnostníkovi, dáva zákon možnosť uplatniť si nárok na stravné počas pracovnej cesty alebo za každý odpracovaný deň.


Starostlivosť o stravovanie zamestnancov a ich potreby v tejto oblasti rieši Zákonník práce, ktorý ustanovuje v § 152 aké povinnosti má voči zamestnancom zamestnávateľ, aby ich neukrátil o právo na teplé jedlo počas práce.

Na čo má nárok v tomto roku zamestnanec, pracovník na dohodu a živnostník
Kedy možno zamestnancovi poskytnúť finančný príspevok na stravovanie a kedy nie
Pracovné cesty
Ďalšie možnosti, práva a upozornenia v oblasti stravného

Nárok zamestnanca, pracovníka na dohodu a živnostníka

Nárok zamestnanca
Nárok pracovníka na dohodu
Nárok živnostníka
Konatelia a štatutári spoločností bez pracovného pomeru

link na stranku http://www.msponline.sk/content/stravne-tuzemska-zahranicna-pracovna-cesta
Mirkaska
02.07.10,07:08
takže, ak nie je konateľ v pracovnoprávnom pomere, ale po prerokovaní so zamestnancami je rozšírený okruh osôb , ktorým je firma povinná zabezpečiť stravovanie o konateľa, patrí aj jemu stravný lístok.