Renka1801
16.10.09,09:32
Prosim Vás , poradíte mi niekto? Som začiatočník v DPH. Mám vystavenu zalohovu fa z Polska, na zabezpečenie tovaru na IV,Q. 2009. Dátum vyst. 4.9.2009 aj zaplatenia. Mam to dať do DPH na vstupe aj výstupe v III.Q./09. Ďakujem
Tamila
16.10.09,09:46
Ak je faktúra vyhotovená dodávateľom tovaru z dôvodu prijatia platby predtým, ako dôjde k dodaniu tovaru, na takto vyhotovenú faktúru sa na účely určenia vzniku daňovej povinnosti podľa § 20 zákona o DPH neprihliada. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade určenia dňa dodania tovaru oslobodeného od dane podľa §19 odst. 8 zákona o DPH, keď zo zmluvných podmienok vyplýva, že odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť predtým, ako sa dodávka tovaru začne uskutočňovať.
Renka1801
16.10.09,10:18
Ďakujem pekne za pomoc.