Dáša_
16.10.09,09:42
Potrebujem poradiť s tým, ako formulovať zmluvu tak, aby si zúčastnené strany mohli zaplatené financie účtovať v nákladoch. Lebo ja to zatiaľ veľmi dobre nevidím.

Popis situácie: 3 subjekty, z toho 2 pozemkové spoločenstvá (A,B) a obecný úrad O

Obecný úrad chce pomocou fondou vybudovať v lesoch cestu, vraj oficiálne sa bude volať Požiarna cesta. Pozemky ale nevlastní obec, ale pozemkové spoločenstvo A. Zatiaľ sa ústne dohodlo, že spoločenstvo A (vlastník) dá vypracovať projekt. Na nákladoch sa bude spolupodieľať aj spoločenstvo B, ktoré tieto pozemky nevlastní, ale môže mu to pomôcť, lebo bude lepší prístup aj na jeho pozemky.
Cestu potom vybuduje obec (z fondov EU), bude ju aj vlastnit, t.j. cesta nebude vo vlastníctve majiteľa pozemkov.

Základná otázka, môže si spoločenstvo A (vlastník) a spoločenstvo B dať náklady na zhotovenie projektu do daňových nákladov? Alebo v akom prípade by si to môhli dané subjekty (A,B) dať do daňovo uznaných nákladov.

(uff, dúfam, že som to vysvetľovanie veľmi neskomplikovala)