Kajkas
16.10.09,16:08
Dobrý večer prajem, prosím Vás dnes sa mi prvý krát dostal do rúk parkovací lístok , na ktorm píše, že cena je 0,50 € s 19% DPH. Základ dane a DPH tam nie je ale vyčíslené. Vydalo ho mesto z automatu, ktoré má pridelené IČ DPH. Môžem si odpočítať DPH aj keď nie je zvlášť vyčíslené a ani základ dane? Ďakujem za pomoc.
Tweety
16.10.09,16:13
Dobrý večer prajem, prosím Vás dnes sa mi prvý krát dostal do rúk parkovací lístok , na ktorm píše, že cena je 0,50 € s 19% DPH. Základ dane a DPH tam nie je ale vyčíslené. Vydalo ho mesto z automatu, ktoré má pridelené IČ DPH. Môžem si odpočítať DPH aj keď nie je zvlášť vyčíslené a ani základ dane? Ďakujem za pomoc.
(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.
Kajkas
16.10.09,16:14
To je super rýchla odpoveď, ďakujem. Ale ZD a DPH tam nie sú zvlášť vyčíslené. Jae tam len napísané, že zaplatené 0,50€ s 19% DPH. Myslíš, že aj tak môžem?
Tweety
16.10.09,16:15
To je super rýchla odpoveď, ďakujem. Ale ZD a DPH tam nie sú zvlášť vyčíslené. Jae tam len napísané, že zaplatené 0,50€ s 19% DPH. Myslíš, že aj tak môžem?
Ak sú tam základné údaje o platiteľovi, potrebné k uplatneniu práva na odpočítanie dph, tak áno.
Kajkas
16.10.09,16:21
Je tam sídlo podnikania, IČO a IČ DPH a nič iné.
adabirk
16.10.09,16:43
- no podľa môjho názoru parkovací lístok nemá náležitosti faktúry v zmysle hore uvedeného § 71 zákona o DPH, ak na doklade nie je číslo DKP, tak to nie je ani doklad vyhotovený ERP v zmysle § 71 ods. 5 zákona o DPH.
Rozalka
16.10.09,18:13
Aj v našom meste niektoré parkovacie automaty vydávali takéto nemožné doklady. Napísala som (v júni) list firme uvedenej na doklade, aby vykonali nápravu.
Neviem, či je to opravené vo všetkých automatoch, no tie, o ktorých som účtovala v tomto mesiaci, už boli v poriadku.

Povznesiem sa nad tým, že sa im neráčilo odpovedať mi ...
Tweety
16.10.09,18:15
Aj v našom meste niektoré parkovacie automaty vydávali takéto nemožné doklady. Napísala som (v júni) list firme uvedenej na doklade, aby vykonali nápravu.
Neviem, či je to opravené vo všetkých automatoch, no tie, o ktorých som účtovala v tomto mesiaci, už boli v poriadku.

Povznesiem sa nad tým, že sa im neráčilo odpovedať mi ...
Aj naše mesto, resp. správa majetku ,má lístky tak, ako káže legislatíva.:) No, niečo sa aj podarí.