Rozalka
16.10.09,17:33
Sumarizácia zmien v ZDP - zákonmi 465/2008 + 563/2008 + 60/2009 -zverejnené dnes na stránke DR SR
Aljok
06.11.09,15:07
DR SR doplnilo :
"Upozorňujeme na opravu textu na str. 13, kde sa text v zátvorke (daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor) vypúšťa."

Ide konkrétne o tento odsek:
Spôsob zaokrúhľovania pri prepočte dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ZDP z úrokov na účtoch v cudzej mene a vkladových listoch znejúcich na cudziu menu je upravený v § 47 ods. 1 zákona (daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor). Z uvedeného dôvodu v § 31 ods. 3 ZDP sa vypúšťa druhá veta.