RomčaKK
17.10.09,08:01
FO, platca DPH vystavila fa do Čiech (český partner). Fa je za montáž lešenia na území SR. Ako vystviť faktúru (vystavujem ju bez DPH cena bez dane je 300 EUR, s DPH 357 EUR.) a hlavne ako ju zaúčtovať v programe MRP. Veľmi pekne ďakujem.
adabirk
17.10.09,09:48
- poskytnutie predmetnej služby podľa môjho názoru sa posudzuje podľa § 15 ods. 6 zákona o DPH - práce na hnuteľnom hmotnom majetku, pri ktorom miestom dodania predmetnej služby je Slovensko, nakoľko sa práce vykonávajú na Slovensku ak predpokladáme, že tovar sa neodošle a neprepraví mimo ČŠ. (skúste doplniť čo sa stane s lešením, ostáva na SK ? ).
§ 15
(6) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú, s výnimkou podľa § 16 ods. 7.
§16
(7) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala; ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

- ak lešenie ostáva na Slovensku - mali by ste vyfakturovať dodanie predmetnej služby s DPH, v MRP typ DPH 10,
- ak lešenie patrí českej firme (predpokladám, že CZ spoločnosť je samozrejme platiteľ DPH) a bude prepravené do Česka - mali by ste vyfakturovať dodanie služby bez DPH, v MRP typ DPH 19 a uvedená hodnota nevstupuje do daňového priznania na DPH.
RomčaKK
18.10.09,06:36
Lešenie ostalo na Slovensku. Objednala si ho česká firma, ktorá dostala zákazku na Slovensku. Ja som aj vystavila fa s DPH. Ďakujem.