hupkova
18.10.09,13:50
Živnostník si kúpil motocykel môže si uplatniť DPH?
hupkova
adabirk
18.10.09,14:18
- zákon o DPH nehovorí o tom, že pri nákupe motocyklu by platiteľ nemal nárok na odpočítanie dane, je však potrebné zvážiť odôvodnenie za akým účelom je nakúpený, ako bude súvisieť so zdaniteľnými plneniami platiteľa.
§ 51
(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak
a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,

§ 49
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané.