stefania71
19.10.09,09:24
Dobrý deň prajem.
Máme zamestnanca na kratší pracovný čas, má podpísanú vyhlásenie na zdanenie príjmov. Teraz s ním ideme uzatvárať DoVP. Aký je ďalší postup bude musieť platiť zrážkovú daň, alebo môžeme uplatňovať nezdaniteľnú čiastku z hlavného pracovného pomeru.
Ďakujem
alušik
19.10.09,09:29
Vyhlásenie sa vzťahuje na neho ako na jednu osobu, preto pre účely zdaňovania musíte brať do úvahy príjem spolu a zdaňovať ho ako celok. Pri DVP teda nebudete rátať daň osobitne a uplatňovať zrážkovú daň.
Paula
19.10.09,09:33
Odvody vypočítať samostatne, zdaniť spolu. Výkaz do SP vo dvoch riadkoch.