jaanna
21.10.09,13:09
Dobrý deň, prosím o informáciu, slovenský platiteľ fakturuje platiteľovi DPH v Nemecku tovar, ktorý však ostáva na Slovensku. Je potrebné fakturovať tento tovar s DPH?
martinez
21.10.09,11:11
Ano samozrejme, tovar je potrebne fakturovat s DPH.. nie su splnene podmienky §43 na oslobodenie.
jaanna
27.10.09,12:25
Prosím o radu pri nasledovných spôsoboch fakturácie:
Slovenská firma, platiteľ DPH fakturuje nemeckej firme
zaregistrovanej ako platca DPH v Nemecku nasledovné položky:
1. administratívne práce v SR
2. prepravu v rámci SR
3. nájomné, skladné a manipulačné v SR
4. prepravu medzi SR a ČR ,
ktoré položky podliehajú DPH a ktoré nie. Ďakujem
petra:-)
27.10.09,12:41
Prosím o radu pri nasledovných spôsoboch fakturácie:
Slovenská firma, platiteľ DPH fakturuje nemeckej firme
zaregistrovanej ako platca DPH v Nemecku nasledovné položky:
1. administratívne práce v SR
2. prepravu v rámci SR
3. nájomné, skladné a manipulačné v SR
4. prepravu medzi SR a ČR ,
ktoré položky podliehajú DPH a ktoré nie. Ďakujem


Služby sú dosť zložitá problematika a nie vždy pomenovanie korešponduje so skutočne poskytnutou službou, preto je ťažké presne určiť miesto dodania a vyjadriť sa. Skúsim takto:

1. ak môžte zaradiť ako službu podľa § 15 ods.8 písm. b, potom bez DPH, inak podľa ods.1 teda s DPH

2. s DPH (§15 ods.3, nejde o prepravu medzi čl.štátmi)

3. s DPH (ak je nájomné za nehnuteľnosť ) (§15 ods.1 a 2)

4. bez DPH (§ 16ods.1)