loden
21.10.09,20:31
Ahojte, vedel by mi prosím niekto poradiť, som platca DPH, kupujem tovar od dodávateľa v SR, vyvážam do ČR - oslobodené od DPH - stačí pre účtovníctvo len doklad kur. služby DPD, že tovar odišiel do Čiech?

Ďalej prosím ako je to s DPH, keďže ja ju zaplatím dodávateľovi v SR, odberateľ v ČR to má oslobodené, vráti mi štát DPH po podaní priznania? Ak áno, čo je preto potrebné spraviť?

Ďakujem veľmo pekne :)
Zoltán Kovács
21.10.09,20:35
Ahojte, vedel by mi prosím niekto poradiť, som platca DPH, kupujem tovar od dodávateľa v SR, vyvážam do ČR - oslobodené od DPH - stačí pre účtovníctvo len doklad kur. služby DPD, že tovar odišiel do Čiech? Stačí.

Ďalej prosím ako je to s DPH, keďže ja ju zaplatím dodávateľovi v SR, odberateľ v ČR to má oslobodené, vráti mi štát DPH po podaní priznania? Ak áno, čo je preto potrebné spraviť? Podať priznanie DPH, kde sa vykáže nadmerný odpočet, na základe čoho DÚ vráti DPH.

Ďakujem veľmo pekne :)


v citáte.....
Iwett
21.10.09,20:37
Doklad od kuriera stačí, a ak vykážeš NO, tak ti štát DPH vráti.
loden
21.10.09,20:47
Ďakujem vám za úžasne rýchlu odpoveď, výborná vec táto porada
Pekný večer
loden
22.10.09,10:14
Ahojte, ešte ma napadlo, vie prosím niekto, či faktúra pre odberateľa v ČR musí obsahovať nejakú tú formulku o oslobodení tovaru od DPH podľa nejakého zákona, alebo to na faktúre byť nemusí. Ak musí, prosím keby ste mi pomohli zistiť aký zákon to je.

Ďakujem a pekný deň
AdaG
22.10.09,10:19
Ja som používala toto:
"Oslobodenie od DPH - § 43 Zákona o DPH. Vývozca výrobkov uvedený v tomto dokumente prehlasuje, že okrem viditeľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v Slovenskej republike."
Týkalo sa to ale výroby. Teraz už stačí len napísať "vývoz tovaru do krajiny EU"
loden
22.10.09,16:35
Ďakujem
petra:-)
22.10.09,16:59
Ahojte, ešte ma napadlo, vie prosím niekto, či faktúra pre odberateľa v ČR musí obsahovať nejakú tú formulku o oslobodení tovaru od DPH podľa nejakého zákona, alebo to na faktúre byť nemusí. Ak musí, prosím keby ste mi pomohli zistiť aký zákon to je.Pre úplnosť odpovede uvediem, že to rieši zákon 222/2004 Z.z. o DPH, konktrétne

§ 72 ods.2 písm h)


Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne nadobúdateľa tovaru a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar objednal,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru,
g ) cenu tovaru, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) odkaz na § 42 alebo 43, odkaz na článok 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že dodanie tovaru je oslobodené od dane.
steeva
30.03.10,18:41
Prosím, viete mi dakto poradiť - mám potenciálneho zákazníka v Čechách na tovar kúpený na Slovensku. Aj slovenská aj česká firma sú platcovia DPH. Zákazník v Čechách by chcel uhradiť platbu za tovar v hotovosti pri dodaní tovaru v CZK.
Je možné prijať platbu za tovar od neho v hotovosti - dátum vystavenia faktúry, dodania tovaru a zároveň aj úhrady by bol ten istý. Ak áno, stačia k tomu doklady: faktúra, dodací list a príjmový pokladničný doklad? RP nemám ani na Slovensku...
Faktúru mu chcem vystaviť v EUR, ak by trval na CZK, môžem mu vyfakturovať sumu v CZK? Kurzom NBS? Pokladňu mám vedenú tiež len v EUR.
Vopred ďakujem za rady a názory.
steeva
06.04.10,20:11
Prosím, poradí mi dakto k predchádzajúcemu bodu? Ide mi hlavne o to, či môžem prijať úhradu faktúry za tovar predaný do Čiech v CZK v hotovosti pri dodaní tovaru. Ďakujem pekne.
jacekova
11.04.10,08:29
Klient vyváža tovar do EÚ. Nakladá sa 29.3.2010 a do Nemecka to dovezú 1.4.2010. Aké dátumy vystavenia a dodania máme uviesť na fa? Ďakujem mnohokrát.
jacekova
11.04.10,13:54
je smerodatné to, že tovar opustí SR alebo to kedy príde do Nemecka?
liba2
18.05.10,15:25
Prosím, viete mi dakto poradiť - mám potenciálneho zákazníka v Čechách na tovar kúpený na Slovensku. Aj slovenská aj česká firma sú platcovia DPH. Zákazník v Čechách by chcel uhradiť platbu za tovar v hotovosti pri dodaní tovaru v CZK.
Je možné prijať platbu za tovar od neho v hotovosti - dátum vystavenia faktúry, dodania tovaru a zároveň aj úhrady by bol ten istý. Ak áno, stačia k tomu doklady: faktúra, dodací list a príjmový pokladničný doklad? RP nemám ani na Slovensku...
áno, je to možné
Faktúru mu chcem vystaviť v EUR, ak by trval na CZK, môžem mu vyfakturovať sumu v CZK? Kurzom NBS? Pokladňu mám vedenú tiež len v EUR.
Vopred ďakujem za rady a názory.
Faktúra môže byť vystavená aj na inú menu ako Eur, len treba kalkulovať s kurzovým rozdielom. Preto jednoduchšie pre teba bude vystaviť fa v eur a tiež prijať úhradu v eur.
Od vstupu do eurozóny nepoužívame kurz NBS ale kurz vyhlásený ECB a to z predchádzajúceho dňa.


Prosím, poradí mi dakto k predchádzajúcemu bodu? Ide mi hlavne o to, či môžem prijať úhradu faktúry za tovar predaný do Čiech v CZK v hotovosti pri dodaní tovaru. Ďakujem pekne.
áno
liba2
18.05.10,15:27
je smerodatné to, že tovar opustí SR alebo to kedy príde do Nemecka?


Klient vyváža tovar do EÚ. Nakladá sa 29.3.2010 a do Nemecka to dovezú 1.4.2010. Aké dátumy vystavenia a dodania máme uviesť na fa? Ďakujem mnohokrát.
Spravidla s nakládkou tovaru ide aj faktúra, teda môže byť 29.3. vystavená. Pozri § 43 ods. 1 ZDPH.
dátum dodania tovaru
andy22
05.08.10,12:30
Zdravím, poprosím o radu (nakoľko sme Fa za predaj do ČR nerobili, zatiaľ iba dovoz)...potrebujeme vystaviť Fa za mer.prístroj zákazníkovi z ČR. Predpokladám, že faktúra by mala byť oslobodená od dane. Platí to baz ohľadu no to, či je,alebo nieje platcom DPH? Mal by totiž prísť osobne a nevieme zatiaľ, či je platca. Navyše nám nie je jasné ak si prístroj prevezme osobne, nepotrebujeme nejaký doklad, že prístroj vyviezol do ČR? Zatiaľ ďakujem.
andy22
05.08.10,12:57
Nájde sa niekto, kto nám poradí? vďaka
ZuzanaA
05.08.10,13:11
Bez DPH môžeš fakturovať tovar zákazníkovi do ČR iba ak je platiteľom DPH. Ak si príde po tovar osobne, nech ti podpíše čestné prehlásenie, že tovar opustí SR. Ak nie je, fakturuješ normálne s daňou, čestné prehlásenie nepotrebuješ.
andy22
05.08.10,13:32
Veľmi pekne ďakujem, lebo dostupné informácie si odporovali.
mordechaj
06.08.10,16:46
Odberateľ musí byť platiteľom v inom členskom štáte. FA vystavíš bez DPH. V prípade, že si pre prístroj príde sám odberateľ musí ti dať prehlásenie o tom, že tovar prepravil do iného členského štátu.
Monika C.
22.08.11,07:57
Poradáci platí pre vývoz tovaru do ČR, že keď odberatel je platca vystavím FA bez DPH + súhrnný výkaz , a keď odberatel je neplatca vystavujem FA s DPH platný v SR len pre kontrolu. Ďakujem pekne.
alušik
06.09.11,13:54
Poraďáci, prosím Vás, mám takúto vec, s ktorou som sa zatiaľ vôbec nestretla.
Slovenský platiteľ DPH dodá tovar zahraničnému odberateľovi - platiteľovi DPH. Dátum vyhotovenia faktúry je júlový - napríklad 29.7.2011. Tovar však dal tomuto odberateľovi k dispozícii - čiže ten si ho mohol v tento deň prevziať a v tento deň ho aj zaplatil. Pri preukazovaní oslobodenia podľa § 43 sú potrebné doklady o preprave, ak preprava bola zabezpečená inou osobou. V mojom prípade prepravu naozaj uskutočňovala špedičná firma, a tak som sa aj reálne dopracovala k CMR. Akurát táto CMR bola vyhotovená v čase, kedy si odberateľ tento tovar reálne previezol do Maďarska, t.j. až 22.8. Môže to takto byť?
Myslím si, že vzhľadom na § 43 ods. 8 je to v poriadku, ale zatiaľ som taký prípad nemala. Vždy sa vyhotovovali faktúry až vtedy, keď sa tovar reálne presúval zo SR do iného štátu, preto som teraz na pochybách, či si to nevysvetľujem zle. Zaráža ma to, že ak som ja tovar dodala 29.7. s dodacou podmienkou, že si to odberateľ môže prevziať v tento deň na sklade tu na Slovensku a má právo disponovať s tovarom ako vlastník, tak ako potom má byť vyhotovená CMR? Kto má byť uvedený ako odosielateľ tovaru zo Slovenska? Mám poriadnu neistotu ohľadom dokladov CMR, častokrát mám skúsenosť, že nie sú vyhotovené správne.
alušik
08.09.11,07:19
Posúvam...