zpaul
23.10.09,06:14
Ahojte, mali sme kontrolu na DPH a niektoré veci sa im nepáčili. Viete mi poradiť? 1. dodávateľ nám na faktúrach nepísal naše DIČo. Len IĆO a to je už aký problém? Niektorí nepíšu ani to. Je to niekde v zákone že to musí byť? Pýtam sa len preto, že ani firma, ktorá je našim dodávateľom účtovných príručiek si to tam nepíše a tí by to predsa mali vedieť:confused:
2. evidencia pohonných hmôt. Musia sa písať tie knihy jázd? Keď sa vedie spotreba PHM na evidenčných kartách? Niekde som čítala, že keď sa knihy jázd nerobia, môže si dávať podnikateľ do nákladov 80%. To znamená 80% z každého bločku, alebo 80% pri robení daňového priznania daní z príjmov.
3. pri minulej ich návšteve sa im zase nepáčilo že odevné prostriedky vediem na účte 527. Vraj by som to potom mala odratúvať so SF. Chápete? Však 527 nie je len tvorba SF, ale ten účet má názov "Zákonné sociálne náklady". Niekedy mám pocit, že oni nevedie účtovníctvo ani tak ako my bežní smrtelníci....
To by bolo asi tak všetko. Prosím odpovedzte mi čo najrýchlejšie, lebo ma chcú prísť pozrieť zase. Ďakujem
abel
23.10.09,04:25
§71 ods. 2 zákona o DPH:
(2) Faktúra musí obsahovať
a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

Len IČO určite nestačí, ani samotné DIČ, musí tam byť IČ DPH hlavne s prefixom SK. Takisto je dôležité presné znenie obchodného mena, také, aké máte uvedené na výpise z Obchodného registra, ak majú kontrolóri svoj deň, vytknú vám aj skratku s.r.o., pokiaľ je v OR uvedená spol. s r.o. a podobne. Odporúčam napísať vaše presné identifikačné údaje a rozoslať všetkým dodávateľom. Mne jedna firma odmietla uhradiť faktúru, pretože som im napísala napr. Jano Mrkvička a on mal v registri JANO MRKVIČKA.
ivako
23.10.09,04:36
Ahojte, mali sme kontrolu na DPH a niektoré veci sa im nepáčili. Viete mi poradiť? 1. dodávateľ nám na faktúrach nepísal naše DIČo. Len IĆO a to je už aký problém? Niektorí nepíšu ani to. Je to niekde v zákone že to musí byť? Pýtam sa len preto, že ani firma, ktorá je našim dodávateľom účtovných príručiek si to tam nepíše a tí by to predsa mali vedieť:confused:
2. evidencia pohonných hmôt. Musia sa písať tie knihy jázd? Keď sa vedie spotreba PHM na evidenčných kartách? Niekde som čítala, že keď sa knihy jázd nerobia, môže si dávať podnikateľ do nákladov 80%. To znamená 80% z každého bločku, alebo 80% pri robení daňového priznania daní z príjmov.

3. pri minulej ich návšteve sa im zase nepáčilo že odevné prostriedky vediem na účte 527. Vraj by som to potom mala odratúvať so SF. Chápete? Však 527 nie je len tvorba SF, ale ten účet má názov "Zákonné sociálne náklady". Niekedy mám pocit, že oni nevedie účtovníctvo ani tak ako my bežní smrtelníci....
To by bolo asi tak všetko. Prosím odpovedzte mi čo najrýchlejšie, lebo ma chcú prísť pozrieť zase. Ďakujem
K PHM:
vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

účet 527-náklady vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súlade so zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s § 146-149 Zák.práce a hygienické vybavenie pracovísk, najmä poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,vrátane pracovného oblečenia a obuvi
Mária.K.
23.10.09,04:55
Ahojte, mali sme kontrolu na DPH a niektoré veci sa im nepáčili. Viete mi poradiť? 1. dodávateľ nám na faktúrach nepísal naše DIČo. Len IĆO a to je už aký problém? Niektorí nepíšu ani to. Je to niekde v zákone že to musí byť? Pýtam sa len preto, že ani firma, ktorá je našim dodávateľom účtovných príručiek si to tam nepíše a tí by to predsa mali vedieť:confused:
2. evidencia pohonných hmôt. Musia sa písať tie knihy jázd? Keď sa vedie spotreba PHM na evidenčných kartách? Niekde som čítala, že keď sa knihy jázd nerobia, môže si dávať podnikateľ do nákladov 80%. To znamená 80% z každého bločku, alebo 80% pri robení daňového priznania daní z príjmov.
3. pri minulej ich návšteve sa im zase nepáčilo že odevné prostriedky vediem na účte 527. Vraj by som to potom mala odratúvať so SF. Chápete? Však 527 nie je len tvorba SF, ale ten účet má názov "Zákonné sociálne náklady". Niekedy mám pocit, že oni nevedie účtovníctvo ani tak ako my bežní smrtelníci....
To by bolo asi tak všetko. Prosím odpovedzte mi čo najrýchlejšie, lebo ma chcú prísť pozrieť zase. Ďakujem
Pre účely uplatnenia odpočtu DPH je potrebné viesť knihu jázd. 80% zaúčtovanie výdavkov na nákup PHM bez evidencie jázd sa týka len dane z príjmov
apsgroup
23.10.09,06:37
A to je co za vyhoda? Ved ked tu knihu jazd musi pisat kvoli DPH tak ju pozije aj na dan z prijmu. Nie???
Paula
23.10.09,06:47
A to je co za vyhoda? Ved ked tu knihu jazd musi pisat kvoli DPH tak ju pozije aj na dan z prijmu. Nie???


Svoj názor som vyjadrila už dávnejšie tu:

http://www.porada.sk/1040666-post11.html

;)
Mária.K.
23.10.09,09:03
A to je co za vyhoda? Ved ked tu knihu jazd musi pisat kvoli DPH tak ju pozije aj na dan z prijmu. Nie???
Je to výhoda pre neplatiteľa DPH. Nie všetky proklamované "výhody" našich politikov sú naozaj výhody pre každého.:D