ALEXOLIVER
23.10.09,07:21
Ahojte chcela by som sa spýtať, ohľadom DPH. Naša firma - autoškola je platcom DPH.Po dohode s Úradom práce si uchádzači o zamestnanie vedení na Úrade práce robili u nás rozšírenie vodičského oprávnenia, ktoré im má pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Naša firma teraz vystavila faktúru pre Úrad práce s DPH, no vrátili nám ju že to má byť vystavené bez DPH. Sú takéto služby naozaj oslobodené od DPH? Ďakujem.
babi2
23.10.09,05:32
Ahojte chcela by som sa spýtať, ohľadom DPH. Naša firma - autoškola je platcom DPH.Po dohode s Úradom práce si uchádzači o zamestnanie vedení na Úrade práce robili u nás rozšírenie vodičského oprávnenia, ktoré im má pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Naša firma teraz vystavila faktúru pre Úrad práce s DPH, no vrátili nám ju že to má byť vystavené bez DPH. Sú takéto služby naozaj oslobodené od DPH? Ďakujem.
Zrejme sa to má chápať ako rekvalifikácia, keďže sú to uchádzači o zamestnanie a potom sa to asi posudzuje podľa § 31 zákona o DPH

Výchovné služby a vzdelávacie služby

(1) Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

a) podľa osobitných predpisov, 12)
b) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2,
c) ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13) / Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti./

(2) Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami podľa odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1.
ALEXOLIVER
23.10.09,05:38
ďakujem pekne za odpoveď.