papulisko
23.10.09,09:36
Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom daňovej kontroly a miesta uskutočnenia daňovej kontroly. Jedná sa o to, že v priebehu roka 2009 sme sa stali vlastníkom spoločnosti s.r.o. A teraz vyvstáva otázka, že keď príde daňová kontrola napríklad za rok 2007, tak sa bude vykonávať v aktuálnom mieste sídla firmy prípadne účtovnej firmy, alebo v mieste sídla predchádzajúcej účtovnej firmy ?
Ďakujem za odpoveď
JarkaL
23.10.09,07:38
V aktuálnom sídle firmy alebo na daňovom úrade. Účtovná firma s tým nemá nič, kontrolujú Vás a nie ich.
ekopo
23.10.09,07:39
je úplne jedno kde bude prevedená kontrola, pretože podľa zákona o správe daní a poplatkov § 15 ods. 6 b

(6) Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:

b) zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,

a samozrejme po dohode je možné previesť DK aj na príslušnom DU (nedoporučujem)
papulisko
23.10.09,07:47
vďaka, takže doklady aj za predchádzajúce roky musíme mať uložené u nás, prípadne v účtovnej firme, áno ? lebo predchádzajúca účtovníčka mi tvrdí, že tie doklady musí mať ona, keďže niekde počula, že prípadná daňová kontrola sa uskutoční u nich. ďakujem
Tweety
23.10.09,07:49
vďaka, takže doklady aj za predchádzajúce roky musíme mať uložené u nás, prípadne v účtovnej firme, áno ? lebo predchádzajúca účtovníčka mi tvrdí, že tie doklady musí mať ona, keďže niekde počula, že prípadná daňová kontrola sa uskutoční u nich. ďakujem
Za vedenie účtovníctva zodpovedá účtovná jednotka, a nezáleží na tom, kto vedie účtovníctvo, či firma sama, alebo ext. firma. Takže doklady musia byť u nej.
papulisko
23.10.09,07:51
a zodpovednosť za predchádzajúce roky nesie predchádzajúca účtovná firma ? samozrejme nie voči DÚ, lebo ako píšete, tak to má zodpovednosť účtovná jednotka. ale v prípade nejakej škody, sa obrátime na predošlú účtovnú firmu. ak teda máte s takým niečím skúsenosti
ekopo
23.10.09,08:05
V aktuálnom sídle firmy alebo na daňovom úrade. Účtovná firma s tým nemá nič, kontrolujú Vás a nie ich.

Dosť taxatívne určené miesto na daňovú kontrolu. Tá môže byť napr. aj v salóniku v reštaurácii.


a zodpovednosť za predchádzajúce roky nesie predchádzajúca účtovná firma ? samozrejme nie voči DÚ, lebo ako píšete, tak to má zodpovednosť účtovná jednotka. ale v prípade nejakej škody, sa obrátime na predošlú účtovnú firmu. ak teda máte s takým niečím skúsenosti

Bremeno zodpovednosti je závislé od vzájomných uzavretých vzťahov medzi účtovnou jednotkou a účtovnou firmou v danom období , resp. za dané obdobie.