Tina855
25.10.09,13:25
ahojte!

Prosím o radu, celý vozový park našej firmy sú dieslové autá, všetci čerpáme cez ccs kartu. Jednému zamestnancovi sa podarilo takto načerpať cez túto kartu ale benzín, čiže nám vo vyúčtovacej faktúre i na blokoch prišlo toto:

natural 95 100 euro
nafta 200 euro
dph 57 euro

ten benzín si nehceme dať do nákladov, chcem sa však opýtať či si môžem uplatniť do odpočtu celú dph, alebo iba jej alikvotnu časť za naftu.

Ďakujem.
ekopo
25.10.09,12:32
zákon o DPH :
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom
(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň


.....z toho vyplýva, že DPH možno odpočítať vo vašom prípade len z nafty
Tina855
25.10.09,12:42
Čiže dph pripadajúcu na benzín + benzín dám ako nedaňové výdavky?
petra:-)
25.10.09,12:44
Zaúčtujete ako nedaňový výdavok, alebo ako pohľadávku voči zamestnancovi, ktorý tankoval.
Tina855
25.10.09,12:46
Ako by ste to celé zaúčtovali na konkrétnom príklade:

benzín 67,76
Dph za benzín 12,88
Nafta 435,55
dph z nafty 82,75

Poprosím aj s členením dph

dakujem
petra:-)
25.10.09,12:50
Ako by ste to celé zaúčtovali na konkrétnom príklade:

benzín 67,76
Dph za benzín 12,88
Nafta 435,55
dph z nafty 82,75

Poprosím aj s členením dph

dakujem

Nafta 435,55 501AÚ/321
DPH 82,75 343AÚ/321

Benzín vrátane DPH 80,64 nedaňový výdavok 501AÚ/321
resp. ako pohľadávku voči zamestnancovi 80,64 335/321
ekopo
25.10.09,12:52
67,76 = VNZD
12,88 = VNZD
435,55 = VOZD
82,75 , VNZD členenie DPH, nákok na odpočet

všetko v JU
Tina855
25.10.09,12:53
Tak to mám dobre, ďakujem Vám. :-)