capojojo
26.10.09,09:57
Dobry den.
Minuly tyzden sa nám v sklade rozsypal regal s alkoholom za cca 5000 euro.Ako to zauctovat sme platcami dph.Dakujem za odpovede.
betka
29.10.09,13:17
Odpoveď: Pekná škoda a vysoká.
Z odpovede je jasné, že pôjde o manká a škody na zásobách.

Urobili ste inventarizáciu týchto zásob, ktorou bolo zistené, že ide o manká a škody nad rámec noriem prirodzených úbytkov.
549/132 (A spôsob účtovania)

Pri B spôsobobe účtovania: 549/504, čo sa účtuje v pribehu UO.

MaŠ nad normu sú PP k ZD, to len tak pomimo, aby ste nezabudli.

Na spotrebné dane Vám neodpoviem, čo v tomto prípade, či máte nejaké povinnosti......

Čo sa týka DPH: Poďme 2x čítať tento par, a samotný odsek:

§ 53
Oprava odpočítanej dane


(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(3) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa colných predpisov, platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vrátil daň.

(4) Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ môže opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom bola dodatočne zvýšená daň zaplatená colnému orgánu.

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmus dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
(6) Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zníženie dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná oprava sadzby dane, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zvýšenie dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom bola vykonaná oprava sadzby dane, alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období. Opravu sadzby dane a opravu odpočítanej dane nie je povinný vykonať platiteľ pri uplatnení nesprávnej sadzby dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, ak platiteľ môže pri tomto zdaniteľnom obchode odpočítať daň v plnom rozsahu.

Otázka: Načo ste prišli?
Zásoby ste kúpili za účelom svojej podnikatelskej činnosti, pričom ste mali nárok na odpočítanie DPH. Ak by došlo ku krádeži, ste povinný odviesť daň, ale Vám vznikla škoda v pribehu Vašej podnikatelskej činnosti, preto DPH ste nie povinný odviesť.

Odporúčam: nafotiť škodu, mať aspoň podpis nekajých svedkov, že ku škode došlo, to len pre istotu, a ich podpisy....., toto je však i predmetom samotnej invent., keď ste alkohol počítali, kolko ostalo....

Ak sa mýlim, opravte ma.
Danila
30.10.09,08:22
To betka: Ja Ťa len doplním. Škodová komisia zasadne a bude skúmať zavinenie. Za každou škodovou udalosťou takmer vždy stojí persóna. Treba jej predpísať príslušnú náhradu škody. Ten regál niekto postavil. A zle. Aj tovar niekto uložil. A zle. ;)
betka
30.10.09,09:57
Ano, vždy pri škode je vinník:):
Nielen kto poukladal a postavil regále, tam napr. nemusí byť vinník, nech to bolo v poriadku, ale:

- akú nosnosť regálov uvádza výrobca: Ak 100 kg, malo byť uložené len 100 kg, plus nejaká odchýlka u výrobcu. Ak výrobca uvádza 200 kg, ja som mala uložené 100 kg, vinník dodavatel
- či sú regále certifikované
- z akého materiálu sú regále (kovové), drevené (mohla som kúpiť v nejakom obchode, ktoré tam dlho stáli, a boli napadnuté červotočmi :confused:)

Môže byť i mimoriadne:
- došlo k poklesu podlahy, buď vplyvom prírody, alebo v minulosti bola skládka, potom sa vydali stavebné povolenia a "ľahla" nižšie, bežné veci, ..
- došlo k živelnej pohrome (možno)
- prešli ponad obec lietadlá v nadzvukovej rýchlosti, kde vznikol sonický tresk, otriaslo to regálmi, spadli....
- ponad obec bol uskutočnený prelet stíhačkami polit..;)

.................
účtovník 007
30.10.09,10:56
Ale výsledok šetrenia škodovej komisie môže byť aj nasledovný:

Škodová komisia v zložení X,Y.Z prešetrila všetky skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť pád regálov a napriek dôslednému šetreniu nezistila príčinu vzniku škody. Z uvedeného dôvodu nebude škoda zosobňovaná a v plnej výške bude naúčtovaná do nákladov spoločnosti.

Účtovanie:
549-xxx/132-xxx
5 000/5 000

Podpisy členov škodovej komisie:
x......................
y.....................
z.....................

Schválil dňa. XX YY RRRR
Konateľ spoločnosti: Pavol Škodový
skumik
12.02.10,13:24
uff, teraz ste ma trošku znepokojili, nám sa stala taká vec, v septembri sme zistili, že na materiáli, drevo na výstavbu domov, ktoré sme mali dlhšie na zásobách, asi 2 roky, bolo rozožraté červotočmi, jeho hodnota okolo 200 tis. eur čo je pekná pálka. viem že je to neskoro, ale šéf to doteraz nemal nejako čas riešiť, a ja som tu v tejto firme nová. môžem to ešte nejako v roku 2009 zaúčtovať? a čo s DPH? je to škoda sposobená živelnou pohromou a netreba odviesť DPH? zaúčtovanie chápem bude to 549/112, a v daňovom by som o to základ dane zvýšila... len bojím sa, že predchádzajúca účtovníčka túto vec zanedbala a teraz je už neskoro...

vopred dakujem za usmernenie...
skumik
12.02.10,13:34
a ešt len dodám, že poistené sme to nemali...
skumik
15.02.10,11:57
takže toto nie je také jednoduché ako som si myslela, ked nik nevie alebo sa bojí poradiť mi...:(
skumik
15.02.10,13:26
na nete som našla toto:
...
S poškodeným tovarom možno naložiť rôzne. Možno znížiť jeho cenu a predať ho so zľavou, prípadne dať ho opraviť, predať ako poškodený tovar alebo ako odpad, respektíve darovať ho. V prípade papiera prichádza do úvahy aj odovzdanie do zberných surovín. Ak poškodený alebo nepoužiteľný a nepredajný tovar nie je možné nijakým spôsobom použiť, možno ho zlikvidovať a zaúčtovať do škôd. Škoda na likvidovanom tovare sa zaúčtuje vo výške obstarávacej ceny tohto tovaru na ťarchu účtu 549 – Manká a škody a v prospech účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach (účtovný zápis 549/132). Podľa § 36 ods. 4 zákona o účtovníctve sa škodou rozumie neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. Na účet 549 sa zaúčtuje odpísanie tovaru v dôsledku jeho neopraviteľného poškodenia, ale aj pri fyzickej likvidácii tovaru (napríklad tovaru nepoužiteľného a nepredajného, ak o tom účtovná jednotka rozhodne).
... koniec citácie
takže ak ešte spravíme zápis o rozhodnutí o nepredajnosti materiálu, tak by som to mohla zaúčtovať na škody 549/112...
JAJA11
23.03.10,09:13
Ja sa tiež pripájam s podobnou otázkou.
Nakúpené potraviny - káva, ktorú sa nepodarilo predať v lehote spotreby. Krádež to nie je, vychádza mi, že DPH sa nemusí doplácať. Len to zúčtovať na 549/132 :o
MarkoR
05.04.10,13:17
Dobry den

Mame rovnaky problem zo starymi zasobami. Ide o vypoctovu techniku.
V sklade vznikol poziar a komponenty su znehodnotene. Su vo vysokej hodnote a zaplatenie DPH by mohlo byt pre firmu likvidacne. Bude stacit nafotenie + vypoved svedkov ?

Dakujem
IvetaH
06.04.10,17:45
Ak tam bol požiar, predpokladám, že máte nejaké zápisy od požiarnikov alebo policajtov. Z tých zápisov je zrejm, či je zavinená škoda alebo nezavinená, či je vinník známy alebo nie. Podľ toho je ďalší postup.
Čo sa týka DPH, tá sa vracia len ak sa jedná o krádež.
Ivenka
14.05.10,08:23
Poďakujem vopred za Váš názor. Dovážame dvere z Číny. Stane sa, že napr.z 1 000 ks je 30 ks poškodených. Máme meilovú komunikáciu, ale o reklamácii nemôže byť ani reč pretože pri 30 ks by sa to podstatne predražilo. A teraz otázka: ak spravim zápis o poškodenom tovare, buď to dám na manka na konci roka a zdaním, alebo to predám pod cenu. Ale ako vysvetlim nedajbože kontrole, že dvere za cca 100 E som predala za 30 E ? Alebo to bude /asi nie/ daňovo uznaný náklad, keď budem mať v smernici uvedené, že počítam resp.mi to tak vychádza že 10% stratné? Ďakujem
certik
06.09.10,18:34
Ahojte, prosím poradte mi čo urobiť v takomto prípade: Firma doviezla v roku 2007 tovar, ktorý bol znehodnotený hneď pri vykládke (rozbil sa) ale škoda nebola nikomu zohľadnená. Keďže išlo o dovoz z EU, DPH odviedli a zároveň odpočítali. Vtedajšia pani účtovníčka tento tovar neprevzala na sklad a neúčtovala ani o škode. Nemali by sme z tohoto tovaru DPH vrátiť aj keď zákon hovorí iba o odcudzenom tovare? Zdá sa mi odpočet DPH v tomto prípade ako neoprávnený kedže sa tovar nepredával a ani škoda nebola nikomu zohľadnená, teda ani poisťovňa škodu nepreplatila. Bojím sa že kontrola by túto DPH žiadala vrátiť. Nemáte skúsenosť?
Adiks
09.09.10,06:36
Poďakujem vopred za Váš názor. Dovážame dvere z Číny. Stane sa, že napr.z 1 000 ks je 30 ks poškodených. Máme meilovú komunikáciu, ale o reklamácii nemôže byť ani reč pretože pri 30 ks by sa to podstatne predražilo. A teraz otázka: ak spravim zápis o poškodenom tovare, buď to dám na manka na konci roka a zdaním, alebo to predám pod cenu. Ale ako vysvetlim nedajbože kontrole, že dvere za cca 100 E som predala za 30 E ? Alebo to bude /asi nie/ daňovo uznaný náklad, keď budem mať v smernici uvedené, že počítam resp.mi to tak vychádza že 10% stratné? Ďakujem


Ak vytvoríš opravnú položku k tovaru (dverám), napr.v hodnote 75 EUR, tak v súvahe znížiš netto hodnotu zásob tovaru zo 100 EUR na 25 EUR a pri predaji za 30 EUR budeš mať maržu 5 EUR na jedných dverách. Daňový úrad nebude môcť namietať, že došlo k neadekvátnemu kráteniu výnosov. Táto opravná položka k tovaru je daňovo neuznaná, účtuje sa 505/196. Pri predaji tovaru na ktorý sa vytvorila opravná položka účtuješ 196/132 a mimoúčtovne si znížiš základ dane z príjmov.
PERFEKTDK
12.04.11,06:40
Poprosila by som Vás o radu a čo so zničenými zásobami v jednoduchom účtovníctve. Týka sa to odevov, ktoré tiež dlhou dobou sú v takom stave,že ich nikto nekúpi a ani podarovať sa nedá. Ako ich odstrániť z účtovníctva zo stavu zásob. Skutočne majú nulovú hodnotu. Je to skoro 10 rokov. Ďakujem za odpoveď. Prosím súrne.