luluhaha
26.10.09,12:57
Samozdaňujem aj softwer kupený pre firmu v EU?
petra:-)
26.10.09,13:28
Podľa môjho názoru áno. Zaradila by som to ako sužbu podľa § 15 ods. 8 písm. d) - miesto dodania služby je SR.

Ešte by som odporučila pozrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s krajinou, z ktorej kupujete, resp. kde má autor sídlo, či nie ste povinný z platby za licenciu vykonať zrážku dane.