Pally
26.10.09,14:05
Zdravím všetkých.


- dnes nám prišiel Exekučný príkaz , kde exekujú nášho zamestnanca. Zamestnanec má základ a ostatok je vyplácaný v diétach. Môžem zamestnancovi siahnuť na diéty?

ďakujem
Chobot
26.10.09,13:43
Zdravím všetkých.


- dnes nám prišiel Exekučný príkaz , kde exekujú nášho zamestnanca. Zamestnanec má základ a ostatok je vyplácaný v diétach. Môžem zamestnancovi siahnuť na diéty?

ďakujem

Stačí len spraviť "kuk" do exekučného poriadku a tam je všetko napísané - § 69:

(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a)

(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.


Takže exekvuješ len mzdu, cestovné náhrady nie.