Kirk
27.10.09,09:01
Potreboval by som radu: sme predajcom a servisom automobilov. Náš dodávateľ (SR) má poistenú predlženú záruku v poisťovni v ČR. Podľa ich pokynov pri oprave ktorú vykonáme pre zákazníka, na ktorého sa predlžená záruka vzťahuje, máme vystaviť internú faktúru bez DPH a poslať ju do poisťovni. Oni nám priamo pošlú platbu (bez DPH).Myslím, že to nie je správne.
Podľa môjho názoru by sme mali vystaviť riadnu faktúru na nášho dodávateľa s DPH, pretože ide o dodanie služby v tuzemsku (zákazník je tiež zo SR).Dodávateľ, by nám mal zaplatiť DPH a poisťovňa zvyšok.
Domnievam sa správne?
IvoM
28.10.09,11:37
Áno, tiež si to myslím, Vy vyfakturujete službu Vášmu dodávateľovi s DPH, a ten Vám ju zaplatí. Dodávateľ ak je poistený, tak by mu poisťovňa mala preplatiť čiastku bez DPH a on doplatí len DPH, ktorú si však uplatní na vstupe vo svojom daňovom priznaní k DPH.