IvoM
27.10.09,10:51
Slovenský plátca DPH /SK1/ sprostredkováva pre holandského plátcu DPH /NL1/ predaj tovaru zo slovenskej firmy /SK2/. SK1 vyfakturuje NL1 sprostredkovanie, je takéto sprostredkovanie bez DPH /§16.6/ a NL1 to samozdaní? Okrem toho sa SK1 a NL1 dohodli na refakturácie určitých nákladov, ktoré priamo preplatí NL1, ubytovanie NL zástupcu v SK, veterinárne vyšetrenie /ide o živý tovar/ a pod. Môže si SK1 uplatniť DPH na vstupe z týchto dokladov a potom ich vyfakturovať podľa §9.4, teda pri ubytovaní s DPH a pri veterinárnom vyšetrení bez DPH/§16.7/
IvoM
28.10.09,07:38
žiaden názor?
IvoM
29.10.09,12:25
Rád by som ešte posunul ...