vilm
27.10.09,12:40
Ahojte chcela by som Vás poprosiť, či niekto nemá skúsenosti s organizáciou školení. Naša spoločnosť sa zaobera predajom stavebného materiálu. Pre svojich zákazníkov zorganizovala školenie o použití konkrétneho stavebného materiálu. Aké náklady spojené s organizáciou si môže uplatniť v nákladoch a následne odpočítať DPH (prenájom priestorov, občerstvenie atď.). Čo potrebuje k preukázaniu školenia stačí napr. prezenčná listina?
Vladimír Ozimý
27.10.09,12:43
Ahojte chcela by som Vás poprosiť, či niekto nemá skúsenosti s organizáciou školení. Naša spoločnosť sa zaobera predajom stavebného materiálu. Pre svojich zákazníkov zorganizovala školenie o použití konkrétneho stavebného materiálu. Aké náklady spojené s organizáciou si môže uplatniť v nákladoch a následne odpočítať DPH (prenájom priestorov, občerstvenie atď.). Čo potrebuje k preukázaniu školenia stačí napr. prezenčná listina?

Daňový výdavok je všetko čo použijete na dosiahnutie, zabezpečenie zdaniteľných príjmov a zaúčtujete to v účtovníctve. Takže výdavky na školenie budú daňovým výdavkom okrem občerstvenia, ktoré je vylúčené ako daňový výdavok (§21)
Z pohľadu DPH postupujete podľa § 49. Nárok na odpočítanie uplatňujete ak prijaté tovary a služby použijete na dodávky tovarov a služieb platiteľa. Vy ste to použili. Avšak § 49 ods. 7 písm. c) vám neumožňuje si uplatniť DPH pri tovaroch a službách určených na pohostenie a zábavu. takže pri občerstvení zase neuplatníte DPH.