Jana1303
27.10.09,17:52
Pekný večer, jedna známa stavia s manželom polyfunkčný dom, kde prízemie bude slúžiť na podnikanie a poschodie na bývanie, na prízemí bude mať dielne, manželka kanceláriu - vedie mu JÚ, je platca DPH. Požiadala ma o radu akým spôsobom má rozúčtovať alebo zaúčtovať časť nakupeného materiálu na stavbu (mala ma mysli strechu, zateplenie budovy, elektrina, plyn). Ďakujeme za každú radu.
Jana1303
20.11.09,11:43
Posúvam
abcd.kates
20.11.09,11:53
Pekný večer, jedna známa stavia s manželom polyfunkčný dom, kde prízemie bude slúžiť na podnikanie a poschodie na bývanie, na prízemí bude mať dielne, manželka kanceláriu - vedie mu JÚ, je platca DPH. Požiadala ma o radu akým spôsobom má rozúčtovať alebo zaúčtovať časť nakupeného materiálu na stavbu (mala ma mysli strechu, zateplenie budovy, elektrina, plyn). Ďakujeme za každú radu.

Každý stavebný materiál a všetky náklady na stavbu sa účtujú do výdavkov neoplyvňujúcich ZD (HMIM), a až po kolaudácií čo môže trvať niekoľko rokov tento stav. materiál zahrnie do majetku ale len percentom podielu pripadajúceho na časť budovy pre podnikanie (napr. 1/3). Túto sumu zahrnie do majetku a vyhotoví kartu majetku, odpisový plán, a všetko čo súvisí s majetkom.
A čo sa týka DPH, tento stav.materiál si môže zahrňovať do DPH už priebežne - pri kúpe.
Jana1303
24.11.09,07:22
Ďakujem
abcd.kates
01.12.09,11:31
Rado sa stalo:)