katarinkakatka
28.10.09,08:25
Mám otázku..., čo všetko musíme mať priložené pri prijatej zahraničnej faktúre z EÚ a mimo EÚ, aby sme to mali z účtovného aj daňového hľadiska v poriadku? Mám na mysli, či k faktúre máme pripájať kópiu faktúry za prepravu alebo CMR, atď... Ako to robíte vy?;)
IvoM
28.10.09,08:44
Pri prijatej zahraničnej faktúre z EÚ podľa môjho názoru nemusí byť CMR, CMR-kou preukazuje dodávateľ že tovar odoslal do iného štátu EU, takže tie sa prikladajú k vystaveným faktúram, keď ho však máte tak ho kľudne k DF priložte, ak ste si prepravu zabezpečovali Vy cez tretiu firmu, tak pri tejto faktúre by tá CMR mohla byť. Pri dovoze tovaru z tretích krajín by som k došlým faktúram prikladal kópiu JCD.
Tamila
28.10.09,08:58
Áno, pri DF z EU, ak bola preprava zabezpečená cez prepravnú spoločnosť, treba priložiť CMR. Ak preprava nebola cez inú firmu, priloží sa doklad, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru - pošta, kuriér, alebo dodací list, na ktorom je uvedené, kto tovar prebral a že tovar opustil SR.
Pri fa z tretích krajín je potrebné JCD.