hemka
29.10.09,21:58
Zdravím poraďákov,
mám taký dosť veľký problém, kt. by som rada vyriešila:
kúpili sme byt do firmy. V KP zmluve je uvedená cena len za byt. Ako si vypočítam hodnotu pozemku, kt. prinalezi ku kazdemu bytu?

Dosť je to súrne. Prosím pomôžte mi.
Mária27
29.10.09,22:38
Možno ti to pomôže (vynásobíš plochou, celkovú cenu vydelíš počtom bytov):

§ 31 a zákona 182/93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:
Na výpočet ceny pozemku podľa § 18a sa použijú aj po 31. decembri 2003 ustanovenia cenového predpisu, podľa ktorého sa určovala cena pozemku do 31. decembra 2003.


§ 15 Vyhlášky 465/1991 Zb.
Pozemky
(1) Ceny za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu 13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie, 14) záhrada 15) a pozemkov zastavaných líniovými stavbami je:
a) 1500, - Sk v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
b) 800, - Sk v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,
c) 500, - Sk v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine,
d) 150, - Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,
e) 100, - Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,
f) 70, - Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,
g) 20, - Sk v ostatných obciach.
sito
30.10.09,04:37
Najprv treba zistiť veľkosť pozemku na ktorom je bytový dom postavený a aká plocha prislúcha k domu.

Potom si treba vypočíta podiel z pozemku na byt.

Postup je : Výmera pozemku sa vydelí súčtom m2 všetkých bytov v dome a vynásobí počtom m2 v jednotlivých bytov. Výsledok je majetkový podiel bytu v m2 na pozemku pod bytovým domom.

Príklad: Pozemok 520 m2, súčet m2 všetkých bytov 2 644 (http://www.porada.sk/t59602-642-trzby-z-predaja-materialu.html) m2, plocha bytu 60 m2.

520 : 2644 = 0,1966717 x 60 = 11,80

Bytu o ploche 60 m2 patrí pod domom pozemok o veľkosti 11,80 m2.

Potom je to jednoduché, dohodnutá predajná cena pozemku za jeden m2, krát počet m2 podielu bytu na pozemku patriacemu k domu.

Príklad: Cena za 1m2 je 15€, krát 11,80, cena pozemku patriaca k bytu je 177 €.

Pozemok nemusí byť vlastníctvom firmy. Viac informácii bolo treba zháňať pred kúpou bytu. Môže sa stať, že pozemok bude drahší ako byt.
Mária27
30.10.09,08:32
Hemka, fakt by si si mala najskôr ujasniť, či ste kúpili aj pozemok s bytom.
Ak ste ho nekúpili, načo to chceš počítať?Ak ste ho kúpili, na ocenenie môžeš použiť ceny z vyhlášky.
Teraz som si uvedomila, že je aj nová vyhláška na ocenenie 492/2004 Z.z. vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. V prílohe 3 je
Klasifikácia obce – názov alebo údaj pod��a po��tu obyvate��ov VHMJ
Sk/m
2
a) Bratislava 2000,00
b) Krajské mestá: Nitra, Prešov, Tren��ín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica
a mestá: Pieš��any, Vysoké Tatry, Tren��ianske Teplice
800,00
c) Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin 500,00
d) Ostatné okresné mestá so sídlom okresných alebo obvodných úradov 300,00
e) Ostatné obce nad 15 000 obyvate��ov 200,00
f) Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvate��ov 150,00
g) Ostatné obce od 2 000 do 5 000 obyvate��ov 100,00
h) Ostatné obce do 2 000 obyvate��ov 50,00
hemka
01.11.09,10:40
Dakujem Vám za pomoc.