jaanna
30.10.09,12:14
Dobrý deň, firma, ktorá mi priniesla na spracovanie doklady obchoduje s nemeckou firmou a faktúry mu vystavuje v angličtine a tieto má založené i vo svojej evidencii, teda po anglicky. Je to správne?
Zoltán Kovács
30.10.09,11:16
Je.
jaanna
30.10.09,11:46
a nie je žiadna povinnosť zo zákona mať doklady, ktoré vychádzajú z firmy v slovenskom jazyku. Ako sa potom postupuje pri kontrole?
IvoM
31.10.09,14:29
Nie som si celkom istý či Vami vystavená faktúra len v cudzom jazyku,
spĺňa požiadavku §4 odst.8 zákona o účtovníctve. Našim klientom doporučujeme vystavovať faktúru do zahraničia dvojjazyčne.

Pripájam citované § zákona o účtovníctve.

§ 4

(8) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku.13) Účtovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti podľa § 8 ods. 5.


§ 8

(5) Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy (§ 4 ods. 2) a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov (§ 31 ods. 2).