Zuzanka1973
13.11.09,09:42
Dobrý deň.
Našla som si tu kopec odpovedí k tejto téme, ale aj tak si to chcem potvrdit. V 7/2009 mi dosla zálohová faktúra na kúpu auta z Poľska. V 10/2009 mám výkonovú faktúru. Ale auto bolo osobne prevzaté v Poľsku až 9.11.2009. Keďže podľa zákona mi vzniká daňová povinnosť 15.deň kal.mesiaca po mesiaci, kedy sa uskut.nadobudnutie tovaru, mám tomu rozumieť že DPH si dopočítam až 15.12.2009? Prosím o radu. Zuzana
Zuzanka1973
13.11.09,09:46
alebo v 10/2009 kedy mám výkonovú faktúru.

Ďakujem.
Tamila
13.11.09,09:50
Daňová povinnosť môže byť aj podľa toho kedy bola vystavená faktúra.
Zákon o DPH:

§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-07-2009-a.html#hore)


(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká


a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

(3) Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až 7, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.
IvoM
13.11.09,09:52
Kedy bola vystavená faktúra z Poľska /dátum/, o aké auto ide /M1,N1?/, je to nové auto podľa §11 odst.12, odberateľ je plátca DPH na Slovensku?
Zuzanka1973
13.11.09,09:52
Ďakujem pekne.
Zuzanka1973
13.11.09,09:53
Ide o nové nákladné auto.
Zuzanka1973
13.11.09,09:54
Fa je 26.10.2009, je to nákladné auto, úplne nové a odberateľ je platca DPH.
IvoM
13.11.09,13:30
Takže daňová povinnosť vznikla 26.10.2009 a v ten deň je aj nárok na odpočet. Tamila ti citovala prislušný § zákona o DPH