Katarina5555
20.11.09,10:14
Zdravím, potrebujem poradiť ohľadne predaja fiermnej chaty.

Chatu firma kúpila v roku 1998, má ju v majetku, odpisuje ju, ale v daňovom priznaní sú tie odpisy ako pripoč.položka a taktiež všetky náklady spojené s užívaním sú ako PP.

Teraz v roku 2009 by sme tú chatu predali asi za zostatkovú cenu a ja potrebujem vedieť či musím na to ešte prirátať DPH????

A aký dopad to bude mať na daňové priznanie na konci roka?
V podstate keď to vyradím tak v ZC na 541 a keď to predám tak výnos 641. A táto 541 bude PP alebo nie? A zas 641 by mala byť ako OP? Lebo, keď som si žiadny náklad týkajúci sa chaty neuplatinila daňovo, tak prečo by som mala zdaňovať výnos z predaja????

Vopred ďakujem za odpovede.
betka
20.11.09,13:59
DPH

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti


(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.

(2) Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok dodáva so stavbou, vzťahuje sa na jeho dodanie odsek 1.

Pozor na par. 54 z o DPH, ak ste vykonávali nejaké TZ, a náhoda sa stala, že bolo niečo odpočítané z pohladu DPH.................

ZDP:

17/(2) Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami podľa odseku 1 pri zisťovaní základu dane sa

a) zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa tohto zákona zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške,
b) zvýši o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa tohto zákona sú zahrnované do základu dane,
c) zníži o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa tohto zákona sa nezahrnú do základu dane.