agica2
24.11.09,10:38
Dobrý deň,
kto mi poradí, alebo pošle vzor, ako ma vyzerať list, alebo podanie ktoré sa dava na konci roka po podaní DP do obchodného registra do zbierky listín a čo všetko mám k tomu priložiť??
Ďakujem
účtovník 007
24.11.09,10:47
Ja píšem niečo takéto, máme povinnosť auditu:

Vec: Zaslanie dokumentov do zbierky listínZasielame Vám na založenie do zbierky listín nasledovné dokumenty:
Správu nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnosti XXXXXXYYYY. s r.o.
Uvedená správa obsahuje audit Výročnej správy. Súčasťou Výročnej správy za rok 2008 je Súvaha, VZaS, Poznámky k účtovnej závierke a prehľad peňažných tokov a tiež Názor nezávislého audítora na zostavenú účtovnú závierku.
Valné zhromaždenie schválilo Účtovnú závierku za rok 2008 dňa 16.7.2009 a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2008.

S pozdravom ............
agica2
24.11.09,11:12
dakujem pekne
agica2
25.11.09,18:10
dobrý večer,
chcela by som sa ešte opýtať, či na tých poznámkach, ktoré predkladám do obchodného registra musí byť pečiatka DU, pretože tam je kolonka na to a teraz neviem.My nemusíme mať audit. Ďakujem
IvetaH
25.11.09,18:13
Nemusí.
Ornela
25.11.09,22:43
Moj vzor je takyto:
hlavicka firmy.....

Okresny súd....
adresa

VEC
Zalozenie do zbierky listin
Obchodna spolocnost....so sidlom...zapisana v Obchodnom registri tunajsieho sudu oddiel: Sro, vo vlozke..,zaklada do zbierky listin uctovnu zavierku za rok 2008.

V Bratislave, dna...

konatel- podpis

Prilohy: 1x zapisnica VZ, 1x výkaz ziskov a strat, 1x súvaha, ( poznamky-niekedy nedavame)

ak chces aj vzor zapisnice, ozvy sa
účtovník 007
26.11.09,08:36
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=721

tu nájdeš aké dokumenty treba posielať do zbierky listín a kedy

a v tejto časti sa píše, čo z účtovnej závierky :
riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a priebežná účtovná závierka zapísanej osoby, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výročná a audítorská správa zapísanej osoby, ktorá obsahuje meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby audítora, ako aj evidenčné číslo zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

Zákon o účtovníctve ustanovuje v § 17 čo je účtovná závierka a čo je jej súčasťou.

Zápisnica z VZ nie je súčasťou účtovnej závierky. Preto je v účtovnej závierke dátum zostavená a schválená. Po konaní VZ dopíšem dátum schválená-zhodný s dňom konania VZ. Iba jednou vetou oznámim, že spoločníci rozhodli, alebo nerozhodli o rozdelení zisku za predmetný rok. Zápisnica z VZ je interný dokument, často sa v ňom pojednáva napríklad o investičných zámeroch do budúcnosti a iných interných záležitostiach. V žiadnom prípade by som ju neposlala na registrový súd. Ale možno v malých spoločnostiach to niekomu nevadí. V šetko potrebné obsahuje Súvaha ,VZas a poznámky. (U niektorých výročná správa). Ja osobne využívam možnosť zaslať výročnú správu súčasťou ktorej je účtovná závierka.
účtovník 007
26.11.09,08:38
Prilohy: 1x zapisnica VZ, 1x výkaz ziskov a strat, 1x súvaha, ( poznamky-niekedy nedavame)

ak chces aj vzor zapisnice, ozvy sa

Poznámky sú súčasťou UZ a musia sa zasielať do zbierky listín. Stále sa traduje, že poznámky netreba a podobne. Ešte aj na DU nevedia z poznámok čítať a dlho nebudú vedieť. Ale kto im rozumie, veľa sa dozvie:)
Zoltán Kovács
26.11.09,08:42
Poznámky sú súčasťou UZ a musia sa zasielať do zbierky listín. Stále sa traduje, že poznámky netreba a podobne. Ešte aj na DU nevedia z poznámok čítať a dlho nebudú vedieť. Ale kto im rozumie, veľa sa dozvie:)


S označeným súhlasím. Len dodám, že poznámky práve preto, že úradníci nevedia ich čítať aj sa tak vyplňujú. Väčšina z ních nemá veľkú vypovedaciu hodnotu.
mikumi
26.11.09,08:45
Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadne zápisu do zbierky listín.

V obchodnom registri máme zmenu vo výpise od 15.09.2009, ale v listinách uložených v Zbierke listín Okres.súdu BA 1 nemáme ešte uložené listiny - účtovnú závierku za rok 2008, napriek tomu, že som to posielala doporučene naraz v jeden deň - 14.5.2009.
Myslíte, že to mám poslať ešte raz, alebo ísť sa informovať osobne na súd?
Ďakujem za rady.
účtovník 007
26.11.09,08:45
mimotemyZ tých mojich majú na DU veľkú radosť. Obvykle majú do štyridsať strán i viac, no uznaj, kto by to čítal:)
účtovník 007
26.11.09,08:48
Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadne zápisu do zbierky listín.

V obchodnom registri máme zmenu vo výpise od 15.09.2009, ale v listinách uložených v Zbierke listín Okres.súdu BA 1 nemáme ešte uložené listiny - účtovnú závierku za rok 2008, napriek tomu, že som to posielala doporučene naraz v jeden deň - 14.5.2009.
Myslíte, že to mám poslať ešte raz, alebo ísť sa informovať osobne na súd?
Ďakujem za rady.

Ak máš doklad o odoslaní dokumentov na registrový súd, tak ešte počkaj. Niekedy im chvíľu trvá zapísanie. Ale po 31.12. by som sa informovala.