globalpartner
24.11.09,20:29
Dobry deň,

vykradli mi nádrž ,nahlásil som to polícií kde mi o tom dali potvrdenie a samozrejme nikoho nechytili.
Ako mám stratu 60 l nafty zaevidovať -odpísať v daňovej evidencii?
Som plátca DPH , auto mám v majetku, vediem knihu jázd a daňovú evidenciu podľa novej novely.

Ďakujem za odpovede.
Zoltán Kovács
24.11.09,20:45
Dobry deň,

vykradli mi nádrž ,nahlásil som to polícií kde mi o tom dali potvrdenie a samozrejme nikoho nechytili.
Ako mám stratu 60 l nafty zaevidovať -odpísať v daňovej evidencii?
Som plátca DPH , auto mám v majetku, vediem knihu jázd a daňovú evidenciu podľa novej novely.

Ďakujem za odpovede.

Preúčtovať na 582/501 a uplatnené DPH vrátiť DÚ.
Samozrejme 582 bude pripočitateľné položka v DP na konci roka.
ekopo
24.11.09,20:45
stačí § 53 ods. 5 zákona o DPH?

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmus dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

sme v JU
Zoltán Kovács
24.11.09,20:52
Ďakujem ekopo, nevšimol som. V tom prípade z výdavkov odúčtujem sumu interným dokladom ako nepeňažný príjem.
globalpartner
24.11.09,20:53
Preúčtovať na 582/501 a uplatnené DPH vrátiť DÚ.
Samozrejme 582 bude pripočitateľné položka v DP na konci roka.

Nedá sa to pouzit vediem danovú evidenciu nie PÚ, ale dakujem
Rozalka
24.11.09,20:58
Platiteľ DPH a daňová evidencia?
Stal si sa platiteľom až r. 2009?
ekopo
24.11.09,21:00
Nedá sa to pouzit vediem danovú evidenciu nie PÚ, ale dakujem
ohľadne daňovej evidencie

http://www.porada.sk/977740-post3.html