betka
01.12.09,18:17
Ľudkovia, táto povinnosť platí žiaľ i pre JU.:o

http://www.porada.sk/125344-uroky-z-omeskania-povinnost-vsetky-uj-post1223409.html#post1223409
ZuzanaP
02.12.09,05:18
nemám slov....
truch
02.12.09,06:52
To nemyslite vážne:-((((( To aby som si teraz sadla a písala a písala a odpúšťala a odpúšťala.....
truch
03.12.09,09:09
Takže nič netreba:):) viď odpoveď poraďaka Ozimyho
Re: Úroky z omeškania-povinnosť, všetky UJ
Pri čítaní tejto témy som zostal dosť zarazený. Zastávam názor 137Cs. Treba si uvedomiť že úrok z omeškania je právo nie povinnosť veriteľa. Ja si myslím že legislatívna úprava sa týka výslovne len súdnych sporov, pričom sa povedalo, že dlžník je povinný platiť úrok z omeškania. Ak však ja ako veriteľ upustím od úrokov nevidím dôvod o účtovaní týchto úrokov. osobne si myslím že táto skutočnosť by mi mala vyplynúť zo zákona o účtovníctve a postupov účtovania.
Osobne si myslím, že z pohľadu účtovníctva nenastala zmena. Ak by sa to malo dotýkať mňa ako veriteľa muselo by tam byť napísané, že veriteľ je povinný požadovať od dlžníka aj úroky z omeškania ak sa písomne nedohodnú inak. V takomto prípade súhlasím o tom že by som mal útovať o úrokoch z omeškania
Druhá vec je aj to ako to už bolo spomenuté, že ak uzavriete písomnú dohodu že sa vzdávate týchto úrokov a vznikne súdny spor tak sa môžete rozlúčiť s nimi... takže si myslím že by to bolo pre veriteľa veľmi veľmi nevýhodné...
JarkaL
03.12.09,09:11
Veľmi ste ma teraz potešili, hneď mám krajší deň:)
kaupke
03.12.09,09:21
Veľmi ste ma teraz potešili, hneď mám krajší deň:)
Takže neúčtovať tie úroky z omeškania ????????
truch
03.12.09,12:41
pozri tu na porade :Úroky z omeškania-povinnosť, všetky UJ, je tam dobrá diskusia k tejto téme